برنامه ریزی در روابط عمومی(1)

مقدمه

بررسی و شناخت عقاید، نظرات، خواسته ها و گرایشهای افراد و گروهها در مورد مسایل مربوط به سازمان یکی از وظایف روابط عمومی می باشد. دست یابی به این اطلاعات از طرق کارشناسی موجب خواهد تا روابط عمومی با استفاده بهینه از امکانات موجود و با هزینه معقول بتواند به اهداف خود نایل آید. لذا عدم برنامه ریزی و بهره گیری از روش آزمون و خطا علاوه بر اتلاف منابع، یا راه به بیراهه خواهد برد و یا به بهره وری اندکی از برنامه با صرف هزینه های گزاف منجر خواهد شد که در هر دو صورت روابط عمومی مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهد گرفت. حال آنکه اگر اقدام روابط عمومی با برنامه ریزی صحیح و روشنی انجام شود نتیجه کار هر چه باشد بازتاب منفی آن بر عملکرد روابط عمومی در حد صفر یا نزدیک آن خواهد بود. ناگفته نماند که این برنامه ریزی باید به شیوه ای درست و سنجیده و براساس اصول و معیارهای معین انجام شود.

اصولاً برنامه ریزی را می توان ارابه مند و راهکار مشخص، سنجیده و دقیق، در مدت زمان معین، با امکانات مشخص و به منظور دست یابی به اهدافی از پیش طراحی شده تعریف کرد.

پس در هر برنامه سه نکته اصلی یعنی اهداف، امکانات مشخص و زمان معین را باید مد نظر قرارداد. حرکت براساس برنامه برای یک سازمان امری کاملاً حیاتی است. سازمان بدون برنامه سازمانی مرده محسوب می شود که تلاش مدیران آن هرز دادن امکانات است.

برنامه ریزی یکی از هفت ویژگی اساسی یک سازمان بالغ می باشد که آرجریس (Argris) نظریه پرداز مدیریت بدان اشاره می کند. او سازمانها را به دو دسته بالغ و نابالغ تقسیم می کند و برای سازمان بالغ علاوه بر برنامه ریزی ویژگیهای زیر را مهم بر می شمارد. سازماندهی، کارمندیابی، هدایت و رهبری، هماهنگی و بازبینی، ارتباطات و گزارش دهی و بالاخره بودجه بندی، اگر بخواهیم بر این قیاس واحدهای درون یک سازمان را نیز به دو گروه بالغ و نابالغ تقسیم کنیم. روابط عمومی به عنوان یک واحد بالغ باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد:

1- برنامه ریزی

2-  تجهیز و سازماندهی واحد مربوط از نظر نیروی انسانی و امکانات مادی

3- طرح ریزی و هدایت امور مربوط به مسایل مخاطبان درون سازمان و برون سازمان

4- هماهنگی با واحدهای مرتبط و مسؤول در درون سازمان

5- ارتباط با مخاطبان برون سازمان به شیوه های مختلف به منظور ارایه خواسته های سازمان به مخاطبان و دریافت نظرات و انتظارات مخاطبان و انتقال آن به واحدهای مربوط

6- تحقق تمامی امور فوق نیاز به امکانات مالی دارد. بنابراین پیش بینی بودجه لازم برای کارهای روابط عمومی یکی دیگر از ویژگیهای روابط عمومی کارآمد می باشد.

با وصف ویژگیهای فوق کارآمدی روابط عمومی را می توان در کارآمد بودن مؤسسه و در مواردی در بالغ کردن آن سازمان مؤثر دانست.

بدون شک برنامه ریزی یکی از ویژگیهای بارز روابط عمومی است. در تعریفی که انجمن روابط عمومی انگلستان از روابط عمومی ارایه داده این نکته نیز مورد توجه است: این انجمن می گوید: روابط عمومی عبارت است از تلاش، و اقدامات آگاهانه، برنامه ریزی شده، و سنجیده برای استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروههای مورد نظر سازمان.

منبع: ارتباط COMMUNICATION

روابط عمومی _روزنامه نگاری Public Relation & Journalism

/ 0 نظر / 48 بازدید