چرا روابط عمومی بایستی حافظ منافع مردم باشد؟

احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه دهمین کنفرانس بین المللی
روابط عمومی به درستی گفت: اگر الزام ساختارهای سازمانی نبود روابط عمومی در بسیاری از سازمانها حذف می شد.

وزیر گفت: متاسفانه روابط عمومی در برخی از سازمانها به اتاق خبر تبدیل شده است تا منافع و بقای مدیر ارشد سازمان را حفظ کند و در برخی از سازمانها به واحد تبلیغات (تبلیغات غیرحرفه ای پر هزینه و کم اثر) تبدیل شده است تا منافع مدیر روابط عمومی را حفظ کند.

تحلیل این پیام نشان می دهد که روابط عمومی چه جایگاه و چه کارکردهایی در سازمانهای امروزی ایران دارند. نشان می دهد که روابط عمومی چگونه توسط مدیران سازمانها و افراد غیرمتخصص از مسیر خود منحرف شده و به واحدهایی تبلیغاتی، پوسترچسبان، برگزار کننده مراسم آیینی و تولید کننده اخبار سیاسی تبدیل شده است.

این تحلیل نشان می دهد که ما در حال حاضر با چند گونه روابط عمومی در سازمانها روبرو هستیم که منافع مردم را نادیده می گیرند یا در اولویت قرا نمی دهند:

  • روابط عمومی حافظ منافع شخصی مدیران و مسئولان روابط عمومی
  • روابط عمومی حافظ منافع مدیر ارشد سازمان
  • روابط عمومی حافظ منافع سازمانی

اینجاست که بایستی اشاره شود ما به نوعی از روابط عمومی احتیاج داریم که حافظ منافع مردم باشد و منافع مردم را بالاتر از هر اولویتی قرار دهد.

روابط عمومی بایستی حافظ منافع مردم باشد، زیرا فلسفه روابط عمومی مردمداری است، زیرا بدون تامین منافع مردم منافع شخصی و سازمانی بصورت پایدار تامین نخواهد شد اما با تامین منافع مردم، منافع سازمانی و شخصی هم تامین می شود.

روابط عمومی ها بایستی به جای تبلیغات تجاری (حامی مدیر روابط عمومی و یا سازمان) و تبلیغات سیاسی در قالب خبر (حامی منافع شخصی مدیر ارشد) به اطللاع رسانی روی آورد تا مقدمه ای برای ارتباطات دوسویه گردد.

  • دانستن حق مردم است و حق مردم است که حق خود را بدانند.
  • 50 درصد از اشتباهات مردم به علت ندانستن اتفاق می افتد لذا تبلیغات را رها کنید و با مردم صادق باشید.
  • مردم به شرکتهای شفاف، بهتر و بیشتر اعتماد می کنند.
  • سازمانهای شفاف خود را در برابر مردم مسئول می دانند.
  • با توجه به توسعه سواد، مردم به اطلاع رسانی بیشتر از تبلیغات نیازمندند.
  • مردم با سازمانهایی که اطلاعات می دهند راحت تر ارتباط برقرار می کنند.
  • مردم در زمان مشکلات به سازمانهایی که شفاف هستند کمک می کنند.

و از همه مهمتر اینکه وقتی منافع مردم تامین شود منافع همه تامین می شود.

/ 0 نظر / 16 بازدید