برگزاری مراسم بیستمین سالگرد انجمن روابط عمومی ایران

رئیس انجمن روابط عمومی ایران در گفت و گو با کاوشگران روابط  عمومی از برگزاری مراسم بیستمین سالگرد تاسیس  انجمن روابط عمومی ایران خبر داد.  
                                                                                                                
وی در ادامه گفت: در این زمینه قصد داریم وی‍‍ژه نامه هایی در ارتباط با بیستمین سالگرد به چاپ برسانیم.          

    قاسمی با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی به موقع و تخصصی نسبت به گذشته ،‌فعال سازی سایت انجمن را جزء برنامه های آتی  این انجمن اعلام کرد.              

 

                                                                                                        
 وی با اشاره به این که انجمن روابط عمومی ایران مستقیما ارتباطی با انجمن روابط عمومی بین المللی ندارد اظهار کرد: در حال حاضر این ارتباط فقط از طریق اعضای انجمن صورت می گیرد و ما قصد داریم در آینده ارتباط بیشتری  در سطح بین المللی برقرارکنیم.                                                                                                                     
رئیس انجمن روابط عمومی ایران در پایان افزود :قصد داریم با برگزاری جلسات مشترک با هیات مدیره سایر انجمن های روابط عمومی ،‌یک مجمع متشکل از هیات مدیره ها تشکیل دهیم و همچنین توسط کمیته ی رفاه ارتباط بیشتر و موثرتری با مراکز مختلف فرهنگی اجتماعی داشته باشی.
/ 0 نظر / 8 بازدید