انتظارات تازه از روابط عمومی ها در دولت جدید / پنهان کاری، نشانه ضعف ارتباطات

در شرایط جدید پیش رو اصول حرفه ای روابط عمومی ایجاب می کند تا به نقش آفرینی در پاسخگویی، توزیع و تعمیق اطلاعات و ارتباطات در بخش های متناسب با انتظارات همگان بپردازد و فضای لازم را برای آن فراهم کند.

 بسیاری از مدیران روابط عمومی در مواجهه با این انتقاد که "چرا پنهان کاری می کنید؟" مخالفت مدیران مافوق و به خطر افتادن منافع سازمان را دلیل می آورند. در پاسخ این گروه باید گفت که آنها منافع آتی همگان و سازمان را قربانی منافع لحظه ای خود و مدیران خود می کنند. به اعتقاد من آنها روابط عمومی را درک نکرده اند؛ مدیران ضعیفی هستند که اعتماد عمومی و آینده سازمان را فدای موقعیت شغلی خود می کنند. این بخشی از سخنان دکتر محمد رضا رسولی (استاد دانشگاه) در گفت و گو با «ماهنامه روابط عمومی» بود که در ذیل شرح کامل آن را خواهیدخواند.

انتظارات تازه از روابط عمومی ها و حوزه های ارتباطی و اطلاع رسانی در فضای به وجود آمده کنونی (یعنی دولت جدید) چه خواهد بود؟

در شرایط جدید پیش­رو اصول حرفه ای روابط عمومی ایجاب می کند تا به نقش آفرینی در پاسخگویی، توزیع و تعمیق اطلاعات و ارتباطات در بخش های متناسب با انتظارات همگان بپردازد و فضای لازم را برای آن فراهم کند. روابط عمومی ها  با رویکرد اطلاع رسانی در مسیر  فزآینده آگاهی مخاطبان نیاز بیشتری به تعامل و پویایی در تولید و توزیع  اطلاع رسانی دارند. به نظر می رسد اعتماد عمومی به سازمان ها تحت تاثیر عملکرد ناقص اطلاع رسانی و پاسخگویی کاهش پیدا کرده است. انتظار برآن است که روابط عمومی ها به شکل فعال تری در جریان «دینامیسم اجتماعی» قرار گرفته و روش های منسوخ پنهان کاری را کنار بگذارند و به شکل شفاف و بی پرده با افکار عمومی مواجه شوند؛ در چنین شرایطی تعامل روابط عمومی و مردم ابعاد عمیقتر و در عین حال پر اهمیتی پیدا می کند.

فعالان حوزه های ارتباطات تا چه اندازه فرصت انعکاس اخبار و اطلاعات صحیح و شفاف را خواهند داشت؟

سپهر رسانه ای موجود و به ویژه گسترش دستیابی به "شبکه های اجتماعی" بر عرصه دسترسی به اطلاعات شفاف افزوده است؛ لذا به موازات افزایش پتانسیل و فضای ارتباطی، امکان مدیریت اطلاع رسانی سخت و پیچیده تر شده است؛ به اعتقاد من اگر بخواهیم در شرایط موجود با رویه پنهان کاری و محافظه کاری با امور مختلف برخورد کنیم، قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد.

اصولاً میزان آزادی عمل روابط عمومی ها در انعکاس اخبار صحیح و شفاف سازی امور به چه عواملی بستگی خواهدداشت؟

بسیاری از مدیران روابط عمومی در مواجهه با این انتقاد که چرا پنهان کاری می کنید مخالفت مدیران مافوق و به خطر افتادن منافع سازمان را دلیل می آورند. در پاسخ این گروه باید گفت که آنها منافع آتی همگان و سازمان را قربانی منافع لحظه ای خود و مدیران خود می کنند. به اعتقاد من آنها روابط عمومی را درک نکرده اند؛ مدیران ضعیفی هستند که اعتماد عمومی و آینده سازمان را فدای موقعیت شغلی خود می کنند. مدیران حرفه ای به خوبی می دانند که چگونه از فضاهای ایجاد شده در سازمان برای پاسخگو کردن سازمان و اطلاع رسانی صحیح بهره گیری کنند و برای مجاب کردن مدیران ارشد به شفاف سازی و نشر اطلاعات صحیح در مواقع بحرانی حاضرند موقعیت شغلی خود را به خطر بیاندازند.

روابط عمومی ها در دولت جدید، می باید به دنبال دستیابی به چه جایگاهی باشند؟

به نظرم روابط عمومی ها مسئولیت چندگانه ای را باید در خطوط عمل خود تعریف کنند که اعتمادسازی، امیدبخشی، تسری آرامش و ایجاد حس مسئولیت در رئوس آن است. پرواضح است که نقصانی در ارتباط با جامعه مخاطب وجود دارد که بازسازی مجدد این رابطه نیازمند بازسازی اعتماد و ایجاد اعتبار سازمانی است. بدون تردید این رویکرد می تواند در موفقیت کار روابط عمومی ها در دوران جدید موثر باشد.

نقش روابط عمومی را به ویژه در عرصه اعتمادسازی میان نهاد دولت و  مردم، چگونه ارزیابی می کنید؟

بدون شک روابط عمومی ها همانگونه که گفته شد عنصر درجه اول ایجاد وجه صحیح از سازمان محسوب می شوند. ذهنیت مخاطب بلاواسطه از عملکرد خوب و بد روابط عمومی متاثر است؛ لذا روابط عمومی با عملکرد هوشمندانه و با برنامه خود می تواند بستر مناسب تحقق هدف های دولت را ایجاد کند.

روابط عمومی ها در تثبیت و تقویت مشی اعتدال در مقطع زمانی کنونی، می باید چه وظایفی را متوجه خود بدانند؟

قبل از هرچیزی روابط عمومی ها باید منظور از مفهوم اعتدال را روشن کنند تا در درجه اول ذهنیت مشترکی از مفهوم اعتدال به وجود بیاورند. برداشت های یکسان کمک می کند تا سیاستگذاری های تابع این خط مشی به شکل یکپارچه ای تدقیق و تعمیم پیدا کند. به نظر من روابط عمومی ها دستگاه­های تبلیغاتی خوبی نیستند لذا از کار تبلیغاتی باید فاصله بگیرند. برگزاری کارگاه­ها و سمینارهای ترویجی و آموزشی همراه با تسری ارتباطات در متن به شکل مستقیم رخ به رخ برای این رویکرد موفقیت آمیز خواهد بود.

آیا روابط عمومی ها در دولت جدید به جایگاهی متناسب با آرمان های این حرفه نظیر تخصص گرایی، راستگویی، پاسخگویی، کمک به مردم برای آشنایی با حقوق و تکالیف خود، و ... نزدیکتر خواهند شد؟

امیدواریم که این اتفاق بیفتد و به آرمان های حرفه ای نزدیکتر شویم. تحقق این موضوع به متولیان روابط عمومی در دولت جدید بستگی دارد. اینکه برای رشد و توسعه و بالندگی روابط عمومی در طول چهار سال آینده چه طرحی داریم و روابط عمومی به لحاظ مسئولیت های حرفه ای و حقوقی خود از چه تجهیزات فکری و فنی برخوردار خواهند شد؟ به چه میزان به آنها بها داده خواهد شد؟ و به چه میزان روابط عمومی ها به رسمیت شناخته می شوند و در دایره قدرت سازمانی قائل به نقش آفرینی خواهند بود؟... اینها سئوالاتی است که در تحقق نقش حرفه ای روابط عمومی ها در جامعه ایران تعیین کننده است. این موضوع به ویژه در شکل برخورد با رشته روابط عمومی در دانشگاه ها و نظام آموزش عالی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

منبع: پایگاه کاوشگران روابط عمومی

/ 0 نظر / 18 بازدید