روابط عمومی؛ از حقیقت تا واقعیت

مشکل زمانی بیشتر بروز می‌کند که شاهد حضور برخی از اساتید در‌کسوت اجرایی هستیم و علیرغم داعیه‌های مطرح شده در محیط‌های دانشگاهی درعرصه فعالیت عملی، ردپایی از مطالب نظری دیده نمی‌شود و آنجاست که می‌پنداریم گویا میان حرف تا عمل، تفاوت از زمین تا آسمان است. و در واقع آنچه مطرح شده، حقیقت بوده و آنچه درحاصل می‌بینیم، واقعیت است.

ناگفته نماند، چه بسا مدیران و مدرسان این حوزه که خود نیز به آنچه مطرح می‌کنند معتقد می باشند اما در مقام مجری، التزام عملی در تار و پود محدودیت‌ها، قوانین و شرایط حاکم، محکوم به اصلاح و تغییر شده و آنان نیز ملزم به تغییر در شیوه امور و اعتقادات خویش می باشند.

شاید در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی شاهد تفاوت فاحش درعرصه آموزش و اجرا باشیم و این روند چه بسا موجب ارتقا و رشد نیز شده باشد. از سویی این عدم انطباق در فضای حاکم بر کسب و کار مورد پذیرش واقع شود و از سوی دیگر بسیاری از افراد جامعه به دلیل عدم وقوف کامل و یا عدم درگیری مستقیم با تبعات این تفاوت‌ها هرگز احساس زیان نکنند.

اما درخصوص فعالیت‌هایی چون روابط عمومی به دلیل وجود تعاریف و تعابیر مختلف از سوی تک تک افراد جامعه، نوپایی این رشته و حرفه، عدم حضور کافی کارشناسان این امر در بدنه اجرایی، درصورت بروز هرگونه اشتباه از سوی متولیان، این حرفه را به شدت آسیب پذیر نموده، راه رفته در مسیر اعتلا و معرفی هرچه بهتر آنرا در خلاف جهت طی نموده، فعالان این عرصه و جامعه مخاطب را دلسرد و در نهایت گام‌های آیندگان این رشته و حرفه را در ورود به این اقیانوس بی انتها و تلاش برای استحکام هرچه بیشترسنگ بنای آن، سست و متزلزل‌کند.

با عنایت به شرایط موجود به نظر میرسد این حرفه نیازمند هم بستگی هرچه بیشتر بین مراکز آموزشی و اجرایی از یک سو و وفاق و پیوستگی بین واحدهای روابط عمومی در بخش‌های خصوصی و دولتی می‌باشد تا ضمن ایجاد هماهنگی درالگوهای آموزشی و اجرایی، درک متقابلی به وجود آمده و از تجارب پراکنده موجود، بستری مستحکم و یکپارچه برای نسل امروز و آینده این حرفه به وجود آید تا همواره در مسیر رشد سریعتر و صحیح تر حرکت نموده و در جایگاه درست خود قرار گیرد که با توجه به ماهیت عملکرد روابط عمومی، مزایای این روند در سراسر جامعه و بازار اشتغال نمایان شود.

منبع:سایت روابط عمومی، معجزه ارتباطات

/ 0 نظر / 10 بازدید