معرفی شورای هماهنگی روابط عمومی استان یزد به عنوان الگو در کشور

مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور فعالیت های شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد را به عنوان مرجع و الگوی شورای هماهنگی های روابط عمومی های سراسر کشور معرفی کرد.

به گزارش  کاوشگران روابط عمومی  به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور فعالیت های شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد را به عنوان مرجع و الگوی شورای هماهنگی های روابط عمومی های سراسر کشور معرفی کرد .

روح اله جمعه ای، رییس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور در نامه ای به مدیران کل روابط عمومی استانداری های سراسر کشور با اشاره به پیگیری تفصیلی کارآمد سازی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد خواهان  الگو برداری مناسب توسط ادارات کل روابط عمومی های سراسر کشور از اقدامات این استان شده است.
رییس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور همچنین با اشاره به پیگیری ها وتلاش های مستمر مدیرکل روابط عمومی استانداری و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد، مجموعه فعالیت های صورت گرفته دراستان یزد را شایسته تقدیر و تشکر دانست و برای این اداره کل آرزوی موفقیت روز افزون کرد.
گفتنی است؛ استان یزد اولین استانی است که در شهریور ماه 92 موفق به تدوین و تصویب سند راهبردی روابط عمومی ها شده است که در سال 93 عملیات اجرایی آن توسط شورای هماهنگی روابط عمومی های استان آغاز گردیده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید