وظایف روابط عمومی از نگاه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

مستندترین شرح وظایفی که مورد قبول متخصصین روابط عمومی است درسال 1360 درگردهمایی چند روزه ای که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار گردید به شرح زیر تدوین شده است.

الف ـ هدف
ـ برقراری ارتباط متقابل بین مردم و مسئولین و جلب همکاری و بسط تفاهم عمومی، آگاهی مردم ازعملکرد دستگاه متبوع، آماده نمودن اذهان عمومی دراجرای طرحها وبرنامه ها وایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی کارکنان درچهارچوب ضوابط ومعیارهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
 
    ب ـ جایگاه روابط عمومی
روابط عمومی به دلیل ماهیت خاص خود و ضرورت ارتباط مستمر، زیرنظر مستقیم بالاترین مقام مسئول دستگاه متبوع قرار دارد.

ج ـ اصول وظایف
 
1ـ جمع آوری وتمرکز اطلاعات واخبار مربوط به فعالیتها، اقدامات، طرحها و برنامه های دستگاه مربوط، به منظور تنظیم سیاستهای خبری، تبلیغاتی و اجرای طرحهای انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی با توجه به خط مشی کلی ازطریق:
الف ـ شرکت درجلسات مهم دستگاه
ب ـ ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولین
ج ـ حضور درسفرهای داخلی وخارجی
د ـ شرکت درگردهمایی ها
ه‍ ـ دریافت گزارش فعالیتها، طرحها وبرنامه های بخشهای مختلف دستگاه
و ـ جمع آوری هرگونه اخبار واطلاعات مورد نیاز
ز ـ ارتباط مستقیم با مردم
ح ـ ارتباط مستمر با جراید و رسانه های گروهی
 
 
2 ـ برقراری ارتباط مستمر با دبیرخانه شورای هماهنگی تبلیغات دولت به منظور ایجاد هماهنگی دراجرای سیاستها وخط مشی های تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران
 
3ـ فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل بین مردم ومسئولین دستگاه مربوط ازطریق:
الف ـ برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی
ب ـ برگزاری ملاقات عمومی
ج ـ برپایی سخنرانیها
د ـ سفرها، بازدیدها و ملاقاتها
 
4 ـ برقراری ارتباط با سایر سازمانهای دولتی وغیردولتی در زمان مناسب با کیفیت مناسب
5 ـ ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولین دستگاه مربوطه
6 ـ تهیه وتدوین اخبار، بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها و پیامهای دستگاه مربوطه و ترتیب نشر و انعکاس آن در رسانه های گروهی
7 ـ پیگیری انجام به موقع وعده های مسئولین، به منظور انعکاس نتایج به دست آمده درداخل و خارج ازسازمان
8 ـ بررسی مطالب مطروحه در رسانه های گروهی و مجامع عمومی، دررابطه با فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم دستگاه مربوطه به منظور اطلاع، انعکاس و پاسخگویی درصورت لزوم
9ـ حضور درمجلس شورای اسلامی و ارتباط با نمایندگان، همراه با معاونت امورمجلس یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط به منظور اشراف واطلاع ازدیدگاههای نمایندگان پیرامون وظایف و عملکرد دستگاه متبوع
10 ـ انعکاس فعالیتها، برنامه ها و طرحهای دستگاه مربوطه به مردم ازطریق:
الف ـ برپایی نمایشگاه
ب ـ انتشار نشریه داخلی درچهارچوب قوانین مصوب
ج ـ تهیه عکس، اسلاید و فیلم ازفعالیتهای دستگاه متبوع وایجاد آرشیو سمعی وبصری
د ـ انتشار عملکرد دستگاه ذیربط درچهارچوب قوانین مصوب
11ـ نظارت براجرای امور انتشاراتی دستگاه متبوع
12ـ انجام امور خطاطی و طراحی درزمینه های تبلیغاتی و انتشاراتی
13ـ ایجاد و اداره کتابخانه وآرشیو اطلاعاتی و مطبوعاتی
14ـ برگزاری مراسم مذهبی و اقامه نمازجماعت و جلسات سخنرانی با هماهنگی و همکاری انجمن اسلامی دستگاه متبوع
15ـ انجام برنامه های فرهنگی، تبلیغی و هنری با هماهنگی و همکاری انجمن اسلامی
16ـ بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی، درچهارچوب وظایف محوله وارائه نتایج حاصله به مسئولین دستگاه ذیربط، به منظور اتخاذ روشهای مطلوب وتدوین طرحها و برنامه ها
17ـ تحلیل و توجیه برنامه های اجرایی، جهت روشن شدن اذهان عمومی
18ـ مطالعه، بررسی و برنامه ریزی های لازم به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای تبلیغاتی، انتشاراتی، ارتباطی وارشادی دستگاه متبوع
19ـ مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری همایشها، نمایشگاهها ومیهمانیهای رسمی
20ـ ایجاد دبیرخانه شورای مدیران دستگاه مربوط
21ـ سخنگوی دستگاه متبوع
22ـ انجام سایر امورمربوط، که برحسب ضرورت ازطریق بالاترین مقام دستگاه ذیربط جهت اقدام، ابلاغ می گردد
23- برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارائه خدمات فرهنگی، هنری در همایش ها، مناسبتها، نمایشگاهها و سایر فعالیتهای تبلیغاتی با هماهنگی سایر واحدها
24- سیاستگذاری و نظارت در زمینه تبلیغات
 هدف از روابط عمومی صرفاً انجام چند وظیفه خاص نظیر: تولید و ارسال خبر به رسانه‌ها، نصب پلاکارد و پوستر، انتشار بروشور و برگزاری نمایشگاه و ... نیست. بلکه هدف عمده تاثیر گذاری بر روند تصمیمات در درون سازمان و حتی بیرون سازمان و سهیم شدن در جریان تصمیم سازی است.
 
منبع: وبلاگ روابط عمومی، معجزه ارتباطات
 
 
 
/ 2 نظر / 12 بازدید
fateme

سلام سیستم موبایل رایگان با تبیلغات برای سایت فقط یا عضو شدن و گرفتن چند عضو موبایل هدیه بگیرید اینجا را کلیک کنید http://www.xpango.com/?ref=92556916

وبلاگ خوب و پرمحتوایی دارید.