روابط عمومی پیام آور صلح و دوستی

دوستان عزیز بیایید از دریچه نو برای سلام کردن بهره ببریم، امروزه همه جا از فناوری های مدرن و شیوه های جدید برای برقراری ارتباط، سخن به میان می آید. در حوزه ارتباطات که اگر انسانها آن را به خوبی درک کنند، دیگر جنگ و خشونتی اتفاق نخواهد افتاد و از بازوی توانمند و قدرتی شگفت به نام ارتباط با عموم یا روابط عمومی بهره مند خواهیم شد. 

امروز دیگر روابط عمومی تنها محدود به یک سازمان و ارگان خاصی نیست بلکه روابط عمومی وارد جهانی با ابعاد وسیع ارتباطی آمده تا با تفکری نو و بنیادی شگرف به حل مسایل و مشکلات داخل و خارج سازمان بپردازد. امروز روابط عمومی آمده به افکار عمومی پاسخ گوید و در این میدان سخت مبارزه می خواهد تا افکار منفی را حذف و با پیامی پر از صلح و دوستی به مخاطبان خود سلام بگوید.

روابط عمومی آمده تا پیام صلح و دوستی خود را به گوش جهانیان برساند. و یادآور شود که ما همگی انسانیم و انسانیت چیزی بالاتر از آنچه که می دانیم در وجود تک تک ماها نهفته است پس بیایید با باز کردن صدف امانت و بیرون کشیدن گوهر محبت سلامی به بلندای آسمانها و وسعت زمین به تمامی انسانهای رنج دیده و خسته بدهیم.

از تمامی کسانی که این پیام را می خوانند، می خواهیم تا با لحظه ی اندیشه در این کلام که ما انسانیم و کره زمین متعلق به ماست و روی آن زندگی می کنیم و همگی کار می کنیم برای راحتی و آسایش همه انسانها به خود بیایید و از آزار و رنج دادن یکدیگر دست بردارید تا همگی روی این کره ی خاکی آزاد زندگی کنیم و ما هم به عنوان کاربران روابط عمومی در لباس مجازی هر دقیقه و هر لحظه در کنار شما پیام آور صلح و دوستی هستیم. 

 

"آرزوی موفقیت و  تندرستی برای همکاران عزیزم در مهندسین مشاور آبران"

 

 

تبریز ـ مهرماه 1387     ناب دل بهروزی      دانشجوی علوم ارتباطات اجتماعی 

/ 0 نظر / 7 بازدید