دانلود کتاب مقدمه ای بر روابط عمومی

روابط عمومی به عنوان یک علم دارای اصول منطقی، نظریه، الگو و معرفت شناسی بوده و از قدرت پیش بینی نتایج و ظرفیت بسیار بالا برای سازماندهی روابط اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان های اجتماعی برخوردار است .

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- روابط عمومی به عنوان یک علم دارای اصول منطقی، نظریه، الگو و معرفت شناسی بوده و از قدرت پیش بینی نتایج و ظرفیت بسیار بالا برای سازماندهی روابط اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان های اجتماعی برخوردار است .

 این توانمندی زمانی قابلیت بروز بیشتری را می یابد که نظام های حاکم بر جامعه از یک نظام باز تبعیت کنند، در این صورت، توان و قدرت عمل روابط عمومی به حداکثر می رسد و به تعالی بخشیدن روابط اجتماعی کمک می نماید. شایسته نیست که ارتباطات مردم با سازمان ها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد، ضروری است که با انجام مطالعات و بررسى هاى لازم اساساً معلوم شود که سازمان ها واقعاً به چه رویه و رویکردى براى تعامل با مردم نیاز دارند؟

 یکى از عواملى که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آنها را براى رسیدن به هدفشان یارى مى دهد، کیفیت رابطه آنها با افراد و مؤسساتى است که با آن سر و کار دارند . بنابراین، نقش عمده روابط عمومى، نزدیک کردن اذهان عمومى به واقعیت در سازمان ها می باشد.

 توانایى شناخت و اقدام آگاهانه، کاربرد روابط عمومى ر ا افزایش داده و منجر به تحرک و کارایى آنها خواهد شد . بر این اساس، روابط عمومى در حقیقت مى تواند به عنوان واسطه میان نهادها و مردم نقش قابل قبولى ایفا کند. آنها مى توانند، با تنظیم برنامه دقیق به سؤال ها، شک ها و تردیدها پاسخ دهند.

  فهرست مطالب این کتاب :

فصل اول: کلیات

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

مفهوم روابط عمومی

تاریخچه روابط عمومی

تاریخچه روابط عمومی درجهان

تاریخچه روابط عمومی در ایران

بنیانگذاران روابط عمومی

بنیانگذار و پدر روابط عمومی در جهان

بنیانگذار و پدر روابط عمومی ایران

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل دوم: روابط عمومی (ضرورت، وظایف، اصول و انواع)

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

ضرورت و نیاز اجتماع به روابط عمومی

وظایف روابط عمومی

نقش روابط عمومی

اصول روابط عمومى

انواع روابط عمومی

روابط عمومی تحلیل گر

روابط عمومی توجیهگر

روابط عمومی تبیین گر

فعالیت های روابط عمومی

روابط عمومی داخلی

مقدمه

وظایف

روابط عمومی خارجی

مقدمه

وظایف

ویژگی های لازم برای روابط عمومی

ویژگی های کارکنان روابط عمومى

عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل سوم: الگوهای روابط عمومی

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

الگوهای روابط عمومی

الگوی نمایندگی مطبوعات

الگوی اطلاع رسانی (ارائه اطلاعات به مردم)

الگوی دوسویه ناهمسنگ یا سازمان محور

الگوی دوسویه همسنگ یا مخاطب محور

الگوی صنعت روابط عمومی

الگوی روابط عمومی حرفه ای

الگوی دوسویه

الگوی ترکیبی

الگوی متقارن جدید

نقش های روابط عمومی در الگوهای مختلف

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل چهارم: روابط عمومی دیجیتال

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

مقدمه

مفهوم روابط عمومی دیجیتال

ضرورت روابط عمومی دیجیتال

وظایف روابط عمومی دیجیتال

ویژگی های روابط عمومی دیجیتال

شناخت موانع روابط عمومی دیجیتال

تدابیر لازم جهت پیاده سازی روابط عمومی دیجیتال

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل پنجم: گزارش نویسی در روابط عمومی

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

گزارش نویسی در روابط عمومی

شیوه های گزارش نویسی

شیوه تحقیقی و تحلیلی

شیوه توصیفی و تشریحی

شیوه هرم وارونه و خبری

شیوه تاریخی

شیوه تلفیقی

انواع گزارش نویسی در روابط عمومی

گزارش آماری و تحلیلی فعالیت سازمان

گزارش برای روزنامه ها و نشریات تخصصی

گزارش برای رادیو و تلویزیون

گزارش آگهی

گزارش از مراسم و برنامه ها

گزارش سفر و مأموریت

گزارش سفر مطبوعاتی

گزارش ویژه (بحران)

گزارش اداری

گزارش های سالانه در خصوص منابع انسانی (کارکنان)

مراحل تدوین گزارش

تعیین و شناخت موضوع گزارش

گردآوری مطالب و منابع گزارش

نگارش گزارش

ویرایش و تجدید نظر گزارش

ساختار (ساختمان) گزارش اداری

بخش مقدماتی

بخش اصلی

بخش مراجعه

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل ششم: انجمن های حرفه ای روابط عمومى

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

مقدمه

تعریف انجمن های روابط عمومی

اهداف انجمن های روابط عمومی

انجمن بین المللی روابط عمومی

کنگره بین المللی روابط عمومی

انجمن روابط عمومی ایران

مقدمه

خط مشی انجمن روابط عمومی ایران

آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی ایران

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل هفتم: ارتباطات و روابط عمومی

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

مقدمه

مفهوم ارتباط

انواع ارتباط

مقدمه

ارتباط از نظر برقرارکننده و دریافت کننده

ارتباط از نظر نماد

انواع ارتباط با توجه به عکس العمل گیرنده پیام

انواع ارتباط از نظر محتوا و کارکرد

اجزا و عناصر ارتباط

ضرورت و اهمیت ارتباطات

اهداف ارتباط

ویژگی های ارتباط

نقش های ارتباط

موانع و محدودیت های ارتباط

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل هشتم: آشنایی با روابط عمومی در کتابخانه ها

اهداف آموزشی فصل

مقدمه

وظایف و فعالیت های مدیریتی در کتابخانه ها

برنامه ریزی

سازماندهی

نظارت و مراقبت

هدایت و رهبری

هماهنگی

گزارش نویسی

ارزشیابی

ارتباطات

تاریخچه روابط عمومی در کتابخانه ها

مفهوم روابط عمومی در کتابخانه ها

اهداف و وظایف روابط عمومی در کتابخانه ها

اطلاع رسانی

تشویق و ترغیب به مطالعه و پژوهش

مشارکت، همکاری و بهینه سازی امور کتابخانه

اهمیت و ضرورت روابط عمومی در کتابخانه ها

مهم ترین آثار فعالیت روابط عمومی در کتابخانه ها

ویژگی های مدیر روابط عمومی در کتابخانه ها

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

فصل نهم: ابزارهای روابط عمومی در کتابخانه ها و برنامه های آن

خلاصه فصل

اهداف آموزشی فصل

ابزارهای روابط عمومی در کتابخانه ها

تاکتیک های نوشتاری

روزنامه

مجله

کتاب

بروشور

خبرنامه

گزارش سالیانه

پوستر

نامه اداری

تابلو اعلانات

تاکتیک های گفتاری

برنامه رادیویی

تلفن ثابت

نوار کاست شنیداری

تاکتیک های بصری

برنامه تلویزیونی

فیلم متحرک

نوار ویدیوئی

عکس

اسلاید

فیلم استریپ

ترانس پرنسی

ویترین های نمایش

تاکتیک های چند رسانه ای

وب سایت

پست الکترونیکی

لوح فشرده

تلفن همراه

برنامه های روابط عمومی کتابخانه ها

سخنرانی در تریبون های رسمی (نماز جمعه و جماعت)

نمایشگاه کتاب

جلسات هفتگی

معرفی و نقد کتاب

جلسات معارفه

مجالس ترحیم و سوگواری

مجالس جشن (تبریک و تهنیت)

کنفرانس خبری

کارگاه های آموزشی

برگزاری تئاتر

بازدید

برگزاری همایش ها

برگزاری جشنواره ها

سخنرانی ها

قصه گویی

کتابخوانی

پرسش های تشریحی

پرسش های چند گزینه ای

پاسخنامه پرسش های چند گزینه ای

کتابنامه

 نام کتاب : مقدمه ای بر روابط عمومی

نویسنده : زهرا کاظم پور – دکتر حسن اشرفی – عظیمه سادات عبدالهی

زبان کتاب :  پارسی

تعداد صفحه :  ۲۰۳

قالب کتاب : PDF

حجم فایل :  ۸۴۲   کیلوبایت

دانلود فایل کتاب

 منبع:  پارس بوک

/ 0 نظر / 26 بازدید