روابط عمومی و کارکرد آن

هنگامی که کلمه روابط عمومی را می شنویم احتمالا تصویری نچندان پیچیده از آن در ذهن خواهیم داشت.هریک از ما در زندگی به نحوی مفهوم روابط عمومی را درک کرده در مفاهیم عامیانه داشتن روابط صمیمانه با دیگران و فراوانی دوستان را به روابط عمومی فرد نسبت می دهند ولی بسیاری از ما دانش زیادی پیرامون ماهیت روابط عمومی و کارکرد آن در اجتماع نداریم .

گاهی که به اخبار رسانه های جمعی گوش می دهیم اطلاعیه با بیانه ای را به نقل از روابط عمومی یک سازمان یا نهاد خاص می شنویم در آن هنگام ممکن است تصویر ذهنی از روابط عمومی دو یا چند نفر باشد که در اتاقی چند متری مشغول پاسخ با سوالات مردم هستند و یا بیانیه صادر می کنند در صورتی که مهمترین بخش یک سازمان روابط عمومی است که به عنوان هسته اصلی اتصال یک سازمان یا مخاطبین است و وظایف بسیاری را در این رابطه تحت پوشش قرار می دهد که ضعف آن می تواند مشکلات بسیاری را برای اقشار مختلف جامعه پدید می آورد .

روابط عمومی چیست ؟

معمولاً ارتباط با مخاطب وظیفه اصلی روابط عمومی بشمار می رود و مشخص است که روابط عمومی باید با احتیاط و سنجیده عمل نماید .

روابط عمومی دانش نیست روابط عمومی یک حرفه و شغلی است که تعدادی از علوم را به کمک می گیرد و اصلی ترین علمی که در رشته و کار روابط به کار می آید ارتباطات است در این مقاله سعی شده است به طور مختصر نگاهی مجدد و تا حدی مقایسه ای به تعریف روابط عمومی و مخاطبان آن بیندازیم .

در اینجا به چند تعریف که کارگزاران روابط عمومی ارائه می دهند نگاهی می اندازیم .

1) د رگردهمایی جهانی انجمن های روابط عمومی ، در سال 1978 میلادی در مکزیک بر این تعریف توافق نظر شد.

روابط عمومی هنر و علم اجتماعی تحلیل روشها ، پیش بینی پیامدهای آنها ، مشورت دادن به رهبران سازمان و انجام طراحی برنامه علمی است که در خدمت علایق سازمان و مخاطبانش باشد

2) انجمن روابط عمومی(IPR)  در سال ١٩٨٧ این تعریف را مطرح کرد«کار روابط عمومی طراحی و تلاش برای برقرای و حفظ حسن نیت و شناخت مابین سازمان و مخاطبانش است »

3) در سالهای اخیر ، جامعه روابط عمومی آمریکا یک گزارش از اصطلاحات علمی ، شامل چند اصطلاح برای ارتباطات رسمی و رفتار همگانی منتشر و در آن آمد که پیشنهاد و رضایت بخشی برای اصطلاح روابط عمومی وجود ندارد . تعریف هایی که از این گزارش برداشت می شود به شرح زیر است :

-  روابط عمومی به یک سازمان و مخاطبانش برای سازگاری دو طرفه به یکدیگر کمک می کند .

-  روابط عمومی تلاش های سازمانی برای غلبه بر همکاری گروههای مردمی است .

- روابط عمومی بطور موثر به سازمان ها کمک می کند تا با مخاطبان اصلی خود ، تعامل و ارتباط داشته باشند.

با این وصف نمی توان به آسانی یک تعریف مناسب پیدا کرد . رکس هارلو (Rex Hrrlow) در یک تحقیق در سال ١٩٧۶ میلادی ۴٢٧ تعریف را بررسی کرد . و در نهایت نتیجه گرفت که «روابط عمومی ، کارکرد مدیریتی مشخص است که به برقراری و حفظ سطوح دوطرفه ازتباط ، پذیرش و همکاری مابین سازمان و مخاطبانش کمک می کند که شامل مدیریت ادامه دهی پاسخگویی به افکار عمومی ، شناسایی و تقویت وظایف مدیریتی برای خدمت به علایق عمومی ، کمک به مدیریت برای اداره همزمان و استفاده موثر از تغییر خدمت کردن به عنوان یک سیستم اولیه خبر و کمک به پیش بینی تمایلات و استفاده از تحقیق و تکنیک های ارتباطات اخلاقی بعنوان ابزار اصلی است .»

4) گروه یورک شایر و هامبر ساید انجمن روابط عمومی ، در کمیسیون بین المللی روابط عمومی را اینگونه تعریف نمود :

«روابط عمومی محدود شهرت و اعتبار است . نتیجه آنچه شما انجام می دهید ، آنچه شما می گوئید و آنچه دیگران در مورد شما بگویند.»

و در آخر با توجه به تعاریف می توان این را استنباط کرد که روابط عمومی یک حرفه و شغلی است که تعدادی از علوم را به کمک می گیرد. تا ارتباطی دو سویه را بین سازمان و مخاطب برقرار نماید تا اینجا امیدوارم که این مختصر بیان در رابطه با کار گسترده روابط عمومی شما را تا حدودی با حیطه کار آن آشنا کرده باشد و برای رسیدن به درک این هنر هر ماه نگاهی اجمالی به کارکردهای آن در اجتماع و رسانه خواهیم داشت .

 منبع: روابط عمومی شهرداری بوشهر  

/ 0 نظر / 10 بازدید