نگاه متفاوت دولت تدبیر و امید به روابط عمومی

سخنرانی دکتر محمدرضا صادق مشاور رسانه ای رییس جمهور - همانطور که دکتر روحانی در روز شنبه 27 اردیبهشت سال جاری در بیانات خودبه اهمیت ارتباطات و فعالیت های روابط عمومی اشاره کردند و آنچه که در قلمرو عملکردی و کار ویژه شما کارگزاران روابط عمومی است، در واقع همان چیزی است که در دولت تدبیر و امید تلاش می کند تا به این مفاهیم ملتزم باشد و کوشش خواهد کرد تا آن را عملیاتی کند تا راهی برای توسعه فعالیت های روابط عمومی و ارتباطی باشد.

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-مراسم نکوداشت روز روابط عمومی با حضور اساتید و مدیران روابط عمومی توسط اداره کل روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، دبیرخانه کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران و موسسه کارگزار روابط عمومی در هتل ارم تهران برگزار شد. در این مراسم، دکتر محمدرضا صادق مشاور رسانه ای رییس جمهور مطالبی ایراد نمودند که در پی می آید:
 ابتدا روز روابط عمومی را تبریک می گویم. همانطور که دکتر روحانی در روز شنبه 27 اردیبهشت سال جاری در بیانات خودبه اهمیت ارتباطات و فعالیت های روابط عمومی اشاره کردند و آنچه که در قلمرو عملکردی و کار ویژه شما کارگزاران روابط عمومی است، در واقع همان چیزی است که در دولت تدبیر و امید تلاش می کند تا به این مفاهیم ملتزم باشد و کوشش خواهد کرد تا آن را عملیاتی کند تا راهی برای توسعه ی فعالیت های روابط عمومی و ارتباطی باشد.
اما بحث مورد نظر من از اینجا شروع می شود که نگرش و باور انسان چگونه شکل می گیرد. این سؤالی است که علمای منطق و شما عزیزانی که در عرصه ارتباطات مطالعه، کاوش، تحقیق و اقدام می کنید، تا حدودی هر یک از منظر خودتان برای پاسخ به این سؤال ایده، نظر و طرح دارید. ولی آنچه را که مورد نظر منطقیون است را مطرح می کنم. به این معنا که نگرش و باور انسان بر اساس نوع و مکانیسم تفکر شکل می گیرد.اگر ما این را مفروض بگیریم و بعد سیر تفکر و اندیشیدن را بر اساس آنچه که علمای منطق به آن می پردازند، مدنظر و توجه قرار دهیم، سیر تفکر و اندیشه انسان را در واقع کشف مجهولات از راه استفاده و کنار هم قرار دادن معلومات موجود خودشان تعریف می کنند. یعنی با مدد گرفتن از معلوماتی که از طریق مختلف بدست می آورند، نقطه عظیمت اندیشه را آغاز می کنند و بعد سیری که صورت می پذیرد در واقع به کشف مجهول ممکن خواهد شد.
حال اگر این فرض دوم را هم بپذیریم که این مکانیزم اتفاق می افتد، هرگونه آگاهی بخشی و اصلاح در اندیشه انسان باید دید کار چه افرادی است. کار شما کارگزاران روابط عمومی ها است. به این معنا که شما در آگاهی و نگرش انسان ها تغییر ایجاد می کنید و با آگاهی بخشی که انجام می دهید معلومات انسان ها را افزایش می دهید و نقطه عظیمتی را که برای اندیشه آنها است را قوام ببخشید.
کاری که توسط شما عزیزان در حوزه فعالیت روابط عمومی ها صورت می پذیرد، بر اساس مفاهیم نظری در سه قلمرو مخاطب، رسانه و پیام قلمداد می شود. حال چرا این سه قلمرو را برعکس بیان کردم، به این دلیل است که تصور می کنم کاری که روابط عمومی ها در شرایط موجود با توجه به کار ویژه و کارکردی که دارند و مخصوصاً در کار روابط عمومی در کشور، باید ابتلاء در شناخت و رصد مستمر نگرش مخاطبین داشته باشد و در این صورت است که می تواند مرحله بعدی را به انجام برساند یعنی خودش را تعریف کند که در کجای این فرآیند قرار دارد.
از شناخت مخاطب و آگاهی یافتن از نوع نگرش مخاطب است که روابط عمومی ها کارشان آغاز می شود و اگر این کار را انجام دهند و مستمراً در کاووش و واکاوی قلمرو اندیشیدن و نوع نگرش مخاطبین خود باشند، در آن زمان است که می توانند متناسب با شناختی که از مخاطب پیدا می کنند، در تولید پیام کمک کنند که در دستگاه های اداری، مؤسسات و سازمان ها معمولاً پیام را برگرفته از افعال می دانند که بالاخره سیاست گذاران، راه برندگان و هدایتگران آن مجموعه این کار را انجام می دهند.
هنر روابط عمومی به نحوه ساخت، شکل دهی و آماده سازی آن است و مرحله سوم که بحث میانه این فرآیند است، یعنی شناخت مخاطب و رصد مستمر و نگرش مخاطب را دستگاه روابط عمومی انجام داده است و به مجموعه هایی که پیام را تولید می کنند، کمک می کند و بعد از آن رسانه راانتخاب می کند. اگر این فرآیند به این شکل توسط روابط عمومی ها در کشور و در شرایط موجود انجام شود، به نظر می رسد بخش زیادی از مشکل حل خواهد شد.البته مشکلات ساختاری که در قبال کارکرد روابط عمومی ها و انجام مأموریت های آنها است، در جای خود محفوظ اما چنانچه روابط عمومی ها این توفیق را پیدا کنند و بنای دولت هم بر این است که همکاری، همراهی و زمینه سازی را در بستر های علمی برای تقویت فعالیت روابط عمومی ها داشته باشد تا از مخاطب و نوع خواسته او برای ساماندهی نگرش مخاطب شروع کند و در تولید پیام های صحیح و مبتنی بر حقیقت افعال کمک کند تا انجام بپذیرد و بعد از ابزارهای متنوعی که وجود دارد، استفاده کند و آن تغییر و اصلاح نگرش و آگاهی بخشی را برای مخاطبین درپی داشته باشد.
نوع کنش رفتار، ارتباط و تعاملات بین انسان ها را نمی توان نادیده گرفت. قلمروهای علمی و تئوری جای خود را دارند اما خصلت اصلی که عناصر روابط عمومی و عزیزانی که در این عرصه مهم تلاش می کنند، باید داشته باشند شرط لازم تعامل بهینه و ارتباطات گیری مناسب است که بخش اعظم کار را تسهیل می کند.
اما نکته پایانی درباره هدفمندی یارانه است که اگر نوع تبلیغاتی را که صدا و سیما انجام داد، انجام نمی گرفت و روابط عمومی ها عهده دار می شدند، این امر بهتر به نتیجه می رسید. در واقع یک تکلیفی را دولت بر اساس قانون تبصره 21 بودجه سال 93 بند "و" داشت. مقرر کرد که دولت باید برای نیازمندان جامعه که متقاضی دریافت رایانه نقدی هستند فرصتی فراهم کند تا ثبت نام کنند و بعد تقاضا را عرضه کنند و نیازمند بودن آنها را دولت بپذیرد و اگر خلاف آن بر دولت مبرهن شد، جریمه هم دارد که تا سه برابر باید باز گردانند.
اولین جلسه در این رابطه با مسئولین روابط عمومی دستگاه های دولتی بود که به عنوان روسای مراکز روابط عمومی ها بود که در آنجا طرح بحث کردیم و حتی پیوست های رسانه ای به معنای اقدام در قبال تبیین این جنبه از قانون که دولت موکلف به اجرای آن است را ارایه کنند. البته این کار به شکل مناسب صورت نپذیرفت. می خواهم بگویم که دولت هم این توجه را به روابط عمومی ها داشته است و البته مزایا و محدودیت ها را هم می دانستیم. صدا و سیما برای این منظور اقداماتی انجام داد.
اصل موضوع انجام وظیفه ای بود که دولت باید انجام می داد. این توجه از سوی مسئولین دولت است که روابط عمومی در جایگاه اول هستند که اگر قرار است کاری انجام شود، روابط عمومی ها باید محوریت داشته باشند. سیاست کلی اطلاع رسانی دولت هم بنای این را ندارد که همه ابعادی را که انجام می دهد را بخواهد چندین برابر روی آن تبلیغ کند و بیشتر حقیقتی که دارد به آن بپردازد.از طرفی دیدگاه ها و نقطه نظرات دولت مطرح شود و از طرف دیگر نیز بازخورد نقطه نظرات در نزد افکار عمومی دریافت شود.
همچنین دولت نسبت به نقد و اظهار نظر منصفانه و عالمانه نسبت به افعال خود این نگاه را دارد که این فرصت را فراهم کند و اگر دکتر روحانی فرمودند که تخریب اتفاق نیافتد... دولت نیز تصمیم دارد از هر آنچه که به عنوان ابزار اطلاع رسانی است به شکل صحیح ان استفاده شود.

/ 0 نظر / 18 بازدید