نقش روابط عمومی دردنیای امروزی

نقش روابط عمومی دردنیای امروزکه هم به لحاظ پیشرفت فناوری وهم به لحاظ نفوذ آن درلایه های مختلف جامعه تحولات شگرفی به وجود آورده است وروابط عمومی به عنوان جان یک سازمان است . دنیای امروز با روابط عمومی آمیخته شده است در کشورما هنوزکه باید وشاید به این موضوع توجه نمی شود .البته دلایل این امرصرف نظراز دلایل مدیریتی و وقوف به اهمیت موضوع درعمق ذهن مدیران به نوع نگرش و بحث های تئوریک است.

در واقع یکی از مبانی توسعه سازمان روابط عمومی است دلیل این امراین است که روابط عمومی پایگاه اطلاعاتی و ارتباطی سازمان است پس نادیده گرفتن روابط عمومی یعنی نادیده گرفتن حجم وسیعی از مخاطبان و اهمیت ندادن به پاسخ گویی و عدم اعتقاد به کار گروهی و مشارکتی که با نگرش سازمان یافته مغایرت دارد .

یکی از عواملی که در توسعه وسرنوشت هر موسسه ،سازمان،گروه وفرد اهمیت دارد وآنها را در نیل براهدافشان یاری می دهد ، کیفیت رابطه آنها با مؤسسات وافراد است که با آنها سروکاردارد .

مدیران تیزهوش و نوآورمؤسسات ،پروژهها ازدهه آغازین قرن بیستم به این سو در ساختارسازمانی و تشکیلاتی خود اقدام به تأسیس واحد ،بخش و دفتری تحت عنوان روابط عمومی نمودند تا ازاین طریق با کمک کارشناسان این رشته رابطه مفیدو مؤثری با افراد ،کروهها و سارمانها خارج وعوامل داخل سازمان برقرارنمایند وبا اطلاع رسانی به موقع ، تشویق وترغیب و اقدام امور مشارکت جویانه و همگرایی با جامعه ، سریعتر به هدف سازمانی خود دست یابند.

        سازمانی که روابط عمومی کار آمد دارد،

       خاری درپای کارگرانش فرونخواهد رفت.

                         پای بندی به اصول روابط عمومی ،رمزموفقیت مدیران است .    

   تعاریف روابط عمومی

روابط عمومی کوشش طرح شده برای نفوذ در افکار عمومی از طریق کار وعمل قابل قبول و ارتباط و جانبه است .

                                             (اسکات کاتیپ استاد روزنامه نگاری در امریکا )

 

روابط عمومی هنر و یا علم ایجاد تفاهم و حسن نیت متقابل است.

 روابط عمومی مطلع کردن مردم از کار وفعالیت های مؤسسه است .

 روابط عمومی یک فن توام با علم یا علم توام با فن است .

                                                                  (دکتر فرهنگی استاد ارتباطات )

 

روابط عمومی کاربردی عبارت است ازهنر ودانش اجتماعی تجزیه وتحلیل گرایشها پیش بینی آثارآنها ،مشورت با رؤسای مؤسسات وتهیه واجرای برنامه های عملی که هم در جهت منلافع مؤسسه و هم در جهت منافع  همگان است.

 

                                                          (کنگره جهانی روابط عمومی 1987)

 روابط عمومی کارو عمل است و هدف هر برنامه در روابط عمومی نفوذ در افکار عمومی و تغییر وتثبیت رویه وطرز تلقی مردم نسبت به سازمان یا مؤسسه است .

 روابط عمومی عبارت است از ارتباط یک سازمان با مخاطبان . 

 روابط عمومی عبارت است از تلاش های آگاهانه و قانونی به منظور تفاهم واستقرار اعتماد و شناخت متقابل با عمومی که بر اساس تحقیق علمی و عملی صحیح ومستقر میسر است .

                                                                      (انجمن روابط عمومی آلمان)

روابط عمومی عبارت است از مدیریت ارتباط بین سازمان و مخاطبان به منظور ایجاد تفاهم ،همدلی،جلب مشارکت برای اجرای موفق تر برنامه ها ی که سازمان.

 روابط عمومی عبارت است از رفتار خوب تؤام با گزارش خوب .

 عمل نیک که مقرون به صرفه وعالی است .

  تاریخچه روابط عمومی در جهان

اصطلاح روابط عمومی برای اولین بار در ایالت متحده آمریکا بکار برده  شد و در دهه اول قرن بیستم نخستین دفاترروابط عمومی درمؤسسه های این کشورایجاد گردید . درسال 1906شرکت معدن زغال سنگ اولین شرکت خصوصی بود که با کمک وهمکاری ایولی خدمات روابط عمومی را به مشتریان خود ارائه می کرد. به این جهت که رسانه ها احساس می کردند این شرکت کارقابل توجهی انجام نمی دهد .نخستین شرکت روابط عمومی با عنوان دفتر مطبوعات تأسیس شد . سه سال بعد نیز شرکت راهآهن پنسیلوانیا صاحب دفتر روابط عمومی شد. وپس از این شرکت مؤسسه های دیگر نیزبه تأسیس دفاتر روابط عمومی اقدام کردند و روابط عمومی به عنوان یک حرفه به وجود آمد.

 تاریخچه روابط عمومی در ایران

روابط عمومی در ایران برای اولین بار در سال 1330در شرکت نفت ایران و انگلستان ایجاد شد و مرحوم دکتر حمید نطقی پایه گذار آن بود.البته لازم به ذکر است در این شرکت روابط عمومی تحت عنوان دفتر مطبوعات و اطلاعات بود. پس از ملی شدن صنعت نفت ،دفتری تحت نام همان عنوان در شرکت ملی نفت ایران تشگیل گردید و عنوان همین دفتر بودکه بعدها به روابط عمومی تبدیل شد. نخستین سمینار روابط عمومی نیز در ایران در30آذر 1343دتوسط شرکت نفت در آبادان و دومین سمینار روابط عمومی در13مهر 1344در کرمانشاه،از سوی شرکت نفت برگزار گردید .تحول روابط عمومی تا اندازه ای بود که ظرف حدود بیست سال انجمنی به نام انجمن روابط عمومی ایران به وجود آمد واز سال 1345بود که وزارتخانه ها به تدریج اداره اطلاعات ،انتشارات و تبلیغات را به نام روابط عمومی برگرداند ند . دفاتر روابط عمومی پس ازانقلاب تحت نام روابط عمومیو ارشاد اسلامی به طور اعم فعالیت های ارتباطی واوابط عمومی را انجام می داند.

      در سال 1363سمیناری در تهران برگزار شد در واقع زیر بنای حرکت روابط عمومی ها بودودر سال 1368نیز سازمان اموراداری واستخدامی کشور آیین نامه کاری دفاترروابط عمومی را تصویب کرده است .

منبع: روابط عمومی Public relations

/ 1 نظر / 29 بازدید
محمد پورغلامی

سلام صرفاً جهت اطلاع بگم با عکس هاي گيلان سري 4 شهر زيباي صومعه سرا آپم بدو بيا تا داغه نسوزي http://mohammadporgholami.persianblog.ir/ براي بهتر ديدن وبلاگ از نرم افزار فاير فاکس استفاده کنيد.