برنامه زمانبندی فعالیتهای روابط عمومی

مدیریت کنترل پروژه C.P.Mیا برنامه زمانبندی فعالیتهای روابط عمومی

 تفکیک و تقسیم‎بندی فعالیتها برحسب اولویت‎های زمانی حسب امکانات موجود و ضوابط فنی از اصول  اولیه مدیریت اجرایی می‎باشد. انجام فعالیت‎های فرهنگی و اجتماعی وقتی اثربخش خواهند بود که علاوه بر هدفمداری به پارامتر مهم زمان توجه ویژه داشته باشیم.

چنانچه در اصول اولیه طراحی و برنامه‎ریزی به انجام هر کدام از فعالیت‎ها در زمان خاص خود توجه نشود اثرگذاری لازم را نداشته و یا بدلیل عدم سازگاری با دیگر فعالیت‎های انجام شده اثرگذاری کمتری خواهند داشت. لذا توجه به مدیریت زمان و کنترل و نظارت در اجرای دقیق هر کدام از فعالیت‎ها برای رسیدن به اهداف موردنظر به ما این امکان را خواهد داد تا با توان لازم نسبت به انجام هر پروژه در زمان مقرر دقت بیشتری داشته باشیم.

 شیوه‎نامه استفاده از جدول زمانبندی فعالیتها

روند کلی از این قرار است  که برای پروژه‎های مختلف فعالیتهای تحت پوشش تفکیک و نامگذاری می‎شود. طبیعتاً در این تقسیم‏بندی اولویت‎های زمانی مهمترین ملاک می‎باشد.

به عنوان مثال چنانچه پروژه 01 به 5 فعالیت تقسیم شود ابتدا باید فعالیتی انجام شود که به فعالیت ماقبل خود وابستگی نداشته باشد و چنانچه چند فعالیت هیچکدام به همدیگر وابستگی نداشته باشند باید فعالیتی انجام شود که مهمتر است. گاهاً ممکن است انجام فعالیت‎ها به همدیگر وابستگی نداشته باشند و ممکن به پارامترهای دیگری از جمله مسائل و سیاستهای کلی وزارتخانه و یا عوامل دیگری وابستگی داشته باشد. مثلاً چنانچه قرار باشد عملیات فیلمبرداری از مناظر طبیعی و یا کشاورزی انجام گیرد باید درباره زمانی طراحی شود که کمترین اتلاف وقت را داشته باشیم و مسائلی اقلیمی، هواشناسی و... در نظر گرفته شود.

لذا ابتدا باید در طراحی زمانبندی هر کدام از پروژه‎ها، کارشناسان موضوعی فعالیت‎های مختلف را با دیدگاههای کارشناسی و فنی بهترین زمان برای انجام بهینه آن فعالیت را با ذکر وابستگی‎های فنی مشخص، سپس زمان بهینه را برای اجرای آن در جدول پیوست مشخص نمایند.

 مثال:

برای پروژه با کد (01)، 5 فعالیت در نظر گرفته شده است فعالیت A،B، C، D، E، فعالیت A  مهمترین فعالیت است که باید ابتدا انجام گیرد همه فعالیت‎ها بجز فعالیت D به آن وابسته‎اند یعنی تا فعالیت A  انجام نگیرد سایر فعالیت‎ها انجام نخواهد شد ولی فعالیت D به آن بستگی ندارد و می‎تواند از ابتدا شروع شود. فعالیت A بلحاظ زمانی براساس امکانات موجود به 15 روز وقت نیاز دارد و فعالیت D حدود 4 ماه زمان لازم خواهد داشت لذا در جدول بصورت زیر مشخص می‎گردد.

منبع: سایت رادیو و ارتباطات

/ 0 نظر / 55 بازدید