استاد معتمد نژاد: پدر آموزش آزادی بیان

امروز که چندی از درگذشت استاد عزیزم دکتر کاظم معتمدنژاد می گذرد بهتر و منطقی تر می توان ایشان را به شاگردان حوزه ارتباطات معرفی کرد. استادی که 50 سال برای ارتقای توسعه علمی ارتباطات کوشش کرده است نیاز به معرفی ندارد و آنقدر شاگردانشان او را می شناسد و به نیکی از او یاد می کنند "که از باد و باران نگیرد گزند".

استاد معتمدنژاد بیش از هر چیزی به واسطه دارا بودن تخصص عالی درباره حقوق و همچنین روزنامه نگاری تلاش می کرد تا "حق آزادی بیان" را به شاگردانش آموزش بدهد تا آنان بفهمند که این حق چقدر برای توسعه انسانی و ملی کلیدی و حیاتی است. از دیدگاه استاد، آزادی بیان عین حق حیات است حقی که بدون داشتن آن شاهرگ انسانیت و توسعه انسانی و اجتماعی متوقف شده و انسانیت و اخلاق متاسفانه به انحراف و انحطاط می انجامد و روزنامه نگاران هستند که بیش از همه در مقابل آن مسئولیت دارند زیرا حقوق مردم با حقوق رسانه ها گره خورده است.

استاد به ما آموخت که چگونه بایستی آزادی بیان را پاس بداریم و چگونه از آن محافظت کنیم و همه شاگردانش به یاد دارند که خلاصه همه درس ها "حق آزادی بیان" بود و از این روی ایشان را به عنوان "پدر آموزش آزادی بیان در ایران" یاد می کنم.

من شاگرد استاد بودم و هستم. و به خاطر می آورم که استاد می فرمود:

ü       منافع شخصی را بایستی فدای منافع اجتماعی و ملی کنید.

ü       روزنامه نگار و خبرنگار بایستی در کنار مردم باشند و از حقوق مردم دفاع کنند و روزنامه نگار نبایستی جیره خوار قدرتها باشد.

ü       استبداد به شیوه های مختلف توان خود را به کار می گیرد که روزنامه و خبرنگار و روزنامه نگار را محدود کند.

ü       روزنامه نگاری به امید استوار است.

ü       اخلاق نبایستی فدای مصلحت شود و خبرنگار هرگز نبایستی تعصب داشته باشد.

ü       خبرنگار بایستی بی طرف باشد و اگر طرفی دارد آن طرف مردم هستند.

ü       روزنامه نگاری تخصص است مثل قضاوت و پزشکی و مهندسی و باید آن را در دانشگاه فراگرفت.

ü       انتقاد ویژگی ذاتی روزنامه نگاری است. ما به جای یک روزنامه‌نگاری مدّاح و ستایشگر نیازمند یک روزنامه‌نگاری مجدانه، محققانه و انتقادی هستیم که بتواند جامعه را به سوی اصلاح و بهبود در جهتی مناسب هدایت کند.

ü       روزنامه‌نگار باید در بررسی‌ها و اظهارنظرهای خود، استقلال عمل داشته باشد.

ü       برای اینکه پیشرفت مطلوبی داشته باشیم باید فضای مطلوب فعالیت مطبوعاتی فراهم شود و آزادی گسترش پیدا کند.

بدرود استاد. نامت بلند، راهت پایدار.

احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

/ 0 نظر / 16 بازدید