روابط عمومی و ارسال خبر و جوابیه برای رسانه

الف) ارتباطات رسانه‌ای در شاخة خبر، سازماندهی خبری شرکت (تلاش برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی به موقع با روش ها و ابزارهای ارتباطی(

 1-      ذکر منبع خبر

2-      برخورداری از ارزشهای خبری

3-      استفاده از سبک‌های خبری

4-      تیتر و روتیر خبری

5-      سرعت در ارسال خبر

6-      درست‌نویسی و نشر مناسب

7-      مختصر و مفید بودن متن خبر

8-      روشن و رسا بودن و عدم ابهام

9-      داشتن فرم منظم خبری

10-   توجه به میزان و نحوة انعکاس خبر در نشریات

 

ب) ارتباطات رسانه‌ای در شاخه جوابیه

 1-      سرعت در ارسال جوابیه

2-      لحن و گفتار مثبت و مؤدبانه در جوابیه

3-      کامل و جامع بودن نوع جوابیه

4-      داشتن تیتر مناسب

5-      ذکر نام و تاریخ و شماره نشریه

6-      درست و صحیح نویسی جوابیه

7-      مختصر و مفید بودن جوابیه

8-      روشن، واضح و صریح بودن جوابیه

منبع:روابط عمومی، معجزه ارتباطات

/ 0 نظر / 7 بازدید