اهمیت و جایگاه روابط عمومی ها

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت آموزش وپرورش: رییس جمهور محترم به خوبی ضمن توجه به پاشنه آشیل دولت تدبیروامید، چالش اساسی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را مورد اشاره قرار داده اند ، اما باید دید، ‌شان و جایگاه روابط عمومی ها در نظام مدیریتی کشور چگونه تعریف می شود وآیا این تعریف می تواند پاسخ گوی مطالبه به حق رئیس جمهور باشد؟!

 کاوشگران روابط عمومی – علیرضا جدایی- رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت آموزش وپرورش:

رییس جمهور محترم در همایش هم‌اندیشی مدیران ارشد اشاره کردند:  "تمام دستگاه‌های اجرایی و دولت باید از همه ظرفیتش در بیان خدمات استفاده کنند، روابط عمومی‌ ‌ها در فضای رسانه که فضای سرعت و ثانیه است، باید به دقت همه امور را رصد کنند، حضور داشته باشند، حرف بزنند و تبلیغ بکنند، تا تلاش‌های دولت به اندازه‌ای که انجام می‌گیرد در جامعه منعکس شود."

رییس جمهور محترم به خوبی ضمن توجه به پاشنه آشیل دولت تدبیروامید، چالش اساسی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را مورد اشاره قرار داده اند ، اما باید دید، ‌شان و جایگاه روابط عمومی ها در نظام مدیریتی کشور چگونه تعریف می شود وآیا این تعریف می تواند پاسخ گوی مطالبه به حق رئیس جمهور باشد؟!
بدون شک موفقیت روابط عمومی ها در تحقق وظایف مهم و خلاق خود ، مشروط به همکاری همه جانبه مدیران ارشد سازمان با آن می باشد؛ در واقع شناخت مدیران عالی سازمان ها و وزارتخانه ها از نقش ، کارکرد ،اهمیت و جایگاه روابط عمومی در چگونگی عملکرد این نهاد بسیار تاثیرگذار است . به نظر می رسد در حال حاضر، ارتباط بین مدیریت ارشد وزارتخانه ها و روابط عمومی ها ارتباط کامل ،جامع و صحیحی نمی باشد . این وضع از نگاه حداقلی ،عقب بودن دانش مدیریت برخی مدیران ارشد سازمان ها و تاخر در شکل گیری نظام مردم سالار در ایران نشات می گیرد. مدیرعالی یک سازمان باید هم به نقش و کارکرد روابط عمومی باور و اعتقاد داشته باشد و هم وسایل و ابزارهای کافی ( نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز برای انجام وظایف )در اختیار این بخش بگذارد . اگر این اعتقاد و ملزومات وجود نداشته باشد ، روابط عمومی فقط یک نام است و نمی تواند به انتظارات به حق رئیس جمهور محترم پاسخ مطلوب دهد.

 با وضعیت کنونی ، پیشبرد اهداف سازمان، حضور سریع و اثر گذار آن در فضای رسانه ، رصد و پایش دیدگاه موافقان و مخالفان دولت ، بدون تجهیز نهاد روابط عمومی به امکانات لازم و تامین نیروی انسانی مورد نیاز امکان پذیر نخواهد بود ،‌ زیرا ایفای وظایف و رسالت سنگین روابط عمومی ، نیاز به نگاه فخیم علمی و حرفه ای به این صنعت و بهره مندی از تجهیزات و ابزارهای مناسب دارد . در حال حاضر، روابط عمومی کدام دستگاه اجرایی واجد ردیف اعتباری مشخص ،نیروی انسانی حرفه ای و جایگاه و اعتبار شایسته در نزد سازمان خود است ؟! روشن است که نمی توان با ورودی های حداقلی ، انتظار خروجی های حداکثری را داشت .

البته ، در کنار این چالش می توان به چالش های دیگرنیز اشاره کرد . چالشی مانند؛ روزمرگی و نداشتن نگاه راهبردی درسطح کلان یک سازمان که موجب می شود ، روابط عمومی نتواند به امور ذاتی خود بپردازد واین وضع تا آن جا پیش می رود که روابط عمومی در نگاه برخی مدیران ارشد خود تبدیل به آتش نشانی وکار پرداز حوزه ریاست سازمان یادفتروزارتی می گردد .

با یک نگاه اجمالی می توان عواملی همچون ؛ فقدان شایسته سالاری در بحث مدیریت روابط عمومی، نگرش غیر علمی و سلیقه ای در انتخاب مسئو ل روابط عمومی از سوی برخی مدیران ارشد، عدم شناخت مدیران از توانایی و کارآمدی روابط عمومیِ ها، انتظارتبلیغ به جای اطلاع رسانی از روابط عمومی را به عنوان بخشی از آسیب هایی که موجب شده اند تا روابط عمومی ها در بیشتر نهادهای دولتی نتواند ، آنگونه که شایسته است ، عملکرد مناسب و خروجی قابل توجهی داشته باشد، ذکرکرد. 
بنابراین ، چاره کار در آن است که سازمان ها و ارگان ها با توجه به وظایف مختلف ومتنوعی که برعهده دارند ، تعریف دقیقی از روابط عمومی سازمان خود ارائه دهند تا این بخش بتواند با معیارها و ساز وکارهای مشخص در انجام رسالت خود که ایجاد پل ارتباطی میان سازمان با مخاطبان خود است ،توفیق حاصل کند و در راستای اهداف متعالی سازمان مانند ؛ پایش ، رصد واطلاع رسانی سریع ، دقیق ، صریح و شفاف از تلاش های دولت حرکت نماید. 
با توجه به آنچه گفته شد ، باید جایگاه مناسبی در ساختار سازمانی برای روابط عمومی به منظور پاسخ دهی به انتظارات رییس جمهور محترم وایفای نقش راهبردی روابط عمومی ها در سازمان درنظرگرفته شود ، به گونه ای که مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی بتوانند به صورت مستقیم در طرح ریزی های راهبردی سازمان دخالت و نقش خود درتصمیم سازی وتصمیم گیری های اصلی سازمان را ایفا نمایند .
ایفای موثر و کارآمد نقش مدیریتی روابط عمومی ها ،نیازمند یک سازمان برنامه محور و نظام مند است. برنامه‌ریزی اگر جوهره و ماهیت اصلی مدیریت نباشد، پایه و اساس آن است. بدون برنامه‌ریزی دقیق مدیریت عالی سازمان که روابط عمومی تابعی از آن است ، مطالبات رئیس جمهور از این حوزه محقق نمی شود. هدایت سازمان به سوی آینده متعالی، یک امر حیاتی است و موجبات تحقق اهداف ویژه سازمان و دولت را فراهم می سازد.
ما حصل کلام آن که ، برای توفیق دولت تدبیر وامید در برنامه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... ، روابط عمومی  باید برصدر بنشیند وقدر ببیند تا کارکرد متعالی از خود برجای بگذارد و این مهم نیزبه نگاه مدبرانه و ایجاد امید در این حوزه نیاز دارد . چنین انتظاری از دولت تدبیر و امید، انتظاری روا و بجا می باشد .

/ 1 نظر / 28 بازدید