رییس انجمن روابط عمومی آمریکا در سال 2015 انتخاب شد

کتی باربر به عنوان رییس انجمن روابط عمومی آمریکا در سال 2015 انتخاب شد.

  کاوشگران روابط عمومی - بخش بین الملل – امیر علی خلج:

بر اساس رأی اعضای مجمع رهبری انجمن روابط عمومی آمریکا، کتی باربر این انجمن را در سال 2015 رهبری خواهد کرد.

مجمع رهبری انجمن روابط عمومی آمریکا، گروهی متشکل از بیش از 300 عضو از شعبات، بخش ها، و دفاتر منطقه ای است که هر ساله بلافاصله پس از برگزاری کنفرانس بین المللی انجمن روابط عمومی آمریکا تشکیل جلسه می دهد.

کتی باربر در سال 2014 به عنوان رییس منتخب، در جلسات هیأت مدیره این انجمن شرکت می کند.  

کتی باربر ضمن اظهار خرسندی از این انتخاب در بزرگترین و مهم ترین نهاد روابط عمومی در جهان ، این انتخاب را فرصتی برای خدمت به آینده روابط عمومی می داند.

باربر عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی آمریکا و پیش از این خزانه دار انجمن در سال 2012 و دبیر انجمن در سال 2011 بوده است.

/ 0 نظر / 16 بازدید