درباره ی ارتباطات - روابط عمومی...

وبلاگ شخصی ناب دل بهروزی "لیسانس علوم ارتباطات - روابط عمومی"

۲۳۰ نکته کاربردی در مدیریت

1-     وظایف اصلی مدیران شامل ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، کارگزینی ، هماهنگی ، کنترل و هدایت می باشد .

2-     بزرگترین موفقیت مدیر و مهارت او ، توانایی در سازگاری و رفتار با مردم است .

3-     رعایت نظم و انضباط و اشاعه آن در سازمان باعث بقای سازمان و حفظ روحیه کارکنان می شود .

4-     پرونده و نامه هایی را که جهت بررسی به شما داده می شود سریعاً رسیدگی کنید و به جریان بیاندازید ، بگونه ای که هرگز انبوهی از کارهای عقب افتاده بر روی میز شما دیده نشود .

5-     جهت ایجاد انگیزه در کارکنان صرفاً استفاده از محرک های مالی کافی نیست و عوامل دیگری نیز در این راه می توان بکار گرفت ، عواملی نظیر ارزش و احترام قائل شدن نسبت به شخصیت کارکنان ، قدردانی از آن ها و مشورت کردن با آنان و ...  .

6-      پرخاشگری ، دلیل تراشی ، برگشت به رفتار کودکانه و بی تفاوتی کارکنان همه عوارضی ناشی از درماندگی و ناکامی هستند و شاید معیارهایی باشد برای مدیران که به وجود مشکلات و مسایل کارکنان پی ببرند .

7-     کارکنان برای جلب نظر شما ممکن است هم رفتار عقلایی و هم رفتار احساسی از خود نشان بدهند .

8-     به هیچ وجه کارکنان را به خاطر اشتباهی که انجام داده اند تحقیر نکنید . همچنین رئیس بودن خود را به رخ آن ها نکشید .

9-     در بدو شروع کار مدیریت رفتارتان را با رفتارهای فعلی کارکنان تطبیق دهید و سپس به طور غیرمحسوس و به صورت مرحله به مرحله تغییراتی را که مد نظر دارید انجام دهید .

10- هدف های عالی و در عین حال قابل دسترس برای کارکنان در نظر بگیرید تا تلاش های بیشتر از سوی آنان صورت پذیرد .

11- عوامل خستگی در کارکنان ممکن است در موارد ذیل باشد :

الف- وظایف محوله با علاقه کارمند مطابق نبوده و در بعضی موارد خلاف میل باطنی او باشد .

ب - نتیجه کار مورد توجه نباشد و صرفاً کار صورت پذیرد بدون توجه به کمیت و کیفیت آن .

ج -کنترلی در مورد کیفیت و کمیت کار صورت نگیرد و استانداردی برای عملکرد وجود نداشته باشد .

د - کارها نیاز چندانی به مراقبت و دقت نداشته باشد مگر در بعضی مواقع .

ه - به صورت زنجیره ای باشد . به نحوی که کارها یکنواخت و بیشتر توسط ماشین صورت پذیرد .

12- هیاهو ، آشفتگی محیط کار و ارتباطات کلامی که با لحن زننده صورت می پذیرد ایجاد اضطراب و نگرانی در کارکنان        می نماید .

13- عواملی را که در روحیه کارکنان اثر مثبت یا منفی دارد می توان در موارد ذیل جستجو کرد :

الف - صداقت و وحدت رهبری .

ب - احساس رضایت از نوع کار .

ج - همگام بودن با هدف های سازمان و گرایش های درونی به اهداف سازمان .

د - ارتباط مثبت و موثر با همکاران و همنوایی گروهی .

ذ - درآمد و حقوق کافی که تأمین کننده زندگی کارکنان باشد .

ر - سلامت جسمی و روانی .

14- عواملی که مشخص کننده روحیه منفی است به شرح ذیل می باشد :

الف- غیبت و تأخیرهای فراوان .

ب - عدم رضایت از کار و وسایل مورد استفاده .

ج - تعویض مکرر شغل .

د - درگیری با همکاران و برهم زدن نظم اداری .

ر - آسیب رساندن به دستگاه ها و در بعضی موارد برای جذب نظر به خود .

ط - هرز دادن زمان مفید کاری و تعلل در پیگیری امور .

ظ - اعتصاب و کارشکنی .

15- ایجاد بیم و هراس با تهدید به اخراج و یا کاهش حقوق به منظور وادارکردن کارکنان به انجام کار از خصوصیات مدیران ناموفق و دیکتاتور می باشد .

16-  برای آنکه کار با اصول درست انجام شود ضمن استفاده از اصل تقسیم کار به طوری که افراد در شرایط یکسان انجام دهند نیروهای سازمان را با حجم کار متناسب سازید .

17- مشکلات و مسائل کاری کارکنان را با دقت و حوصله گوش دهید و به رفع آن اقدام ورزید .

18- در برابر کارکنان حالت برتری و بازپرسی نگیرید و کارهای آن ها را با بلندنظری و سعه صدر ارزیابی کنید .

19- با کارکنان با ادب و ملاطفت رفتار کنید و از مجادله و مرافعه بپرهیزید .

20- قبل از آن که دستوری را صادر کنید تمام جوانب آن را ارزیابی کنید و پس از صدور به هیچ وجه آن را تغییر ندهید تا کارمندان دچار سرگردانی نشوند . عدم توجه به این موضوع سبب کندی کار و تعلل در پیگیری امور می شود .

21- به عقاید و اندیشه های پرسنل احترام بگذارید .

22- عملکرد مثبت کارکنان را که سبب پیشرفت سازمان شده هرگز از یاد نبرید .

23- در حوادث و بحران هایی که ایجاد شده و سبب برهم خوردن تعادل و نظم سازمان میشود خوددار بوده و آرامش و متانت خود را حفظ نمایید .

24- به رویدادها جنبه شخصی ندهید .

25- به محض ورود به سازمان ، کارهای با اهمیت را سریع تر از بقیه امور انجام دهید ، به لحاظ اینکه بعداً تلفن ها ، مراجعات و جلسات این فرصت را از شما سلب خواهد کرد .

26-  این طرز فکر را که همیشه حق با ارباب رجوع است در بین کارکنان برقرار سازید .

27- در صورتی که کارها در ساعت قانونی انجام نمی شود هرگز آن ها را به خانه نبرید ، زیرا خانه محل آسودن و بازسازی نیرو و رسیدگی به کارهای خانواده می باشد . تداخل این دو محیط سبب آشفتگی در هر دو محیط خواهد شد .

28- قبل از کارمندان در محل کار حاضر شوید و پس از خروج آنان سازمان را ترک نمائید . این روش هم وقت شناسی و احساس مسئولیت را به آنان آموزش می دهد و هم اگر مسائل و مشکلاتی کارمندان داشته باشند به لحاظ اینکه هنوز درگیر کار نشده اند و وقت دارند به راحتی با شما در میان می گذارند .

29- افرادی که می خواهند با شما دیدار داشته باشند سریعاً به حضور بپذیرید و به زمان دیگری موکول نسازید .

30- وقت مفید کاری را هرگز با بیهوده گوئی با همکاران تلف نسازید .

31- هرچند که به مشکلات و مسائل کارکنان گوش فرا می دهید سعی کنید این امر بیش از حد نباشد به نحوی که ناخودآگاه درگیر مسائل شخصی آنان شوید .

32- پست ها و مقام هایی را که به افراد واگذر می نمائید ارزیابی کنید که آیا آن ها ظرفیت احراز آن پست و مقام را هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ اخلاقی داشته باشند .

33- برنامه ریزی هایتان بر اساس هدف های سازمان باشد و سنجیده تصمیم بگیرید و در اخذ تصمیم عجله به خرج ندهید .

34- الگوی رفتاری مشخص داشته باشید به گونه ای که کارکنان با شیوه رفتار شما آشنا باشند .

35- از تضاد بین کارمندان سوء استفاده نکنید ، به لحاظ اینکه روحیه همکاری گروهی از بین رفته و فردگرایی و خودمحوری جایگزین می شود .

36-  از صحبت با کارمندانی که منفی هستند پرهیز نمائید ، چرا که آن ها به فکر و ذهن شما آسیب می رسانند "منظور کارکنانی هستند که همیشه نیمه ی خالی لیوان را می بینند"

37- یکی از تفاوت های اساسی و مهم که سبب تفاوت فرهنگ کاری ما با جوامع غربی می باشد این است که کارکنان در سازمان نه به خاطر ترس از اخراج بلکه به لحاظ وجود ایمان مذهبی ایفای نقش می نمایند . بنابر این در بسیاری موارد همین عامل خود باعث کنترل آنان می شود و خود آنها فعالیتشان را کنترل و بازبینی می نمایند .

38- موارد قدرت و ضعف سازمان را شناسایی کرده و نسبت به تقویت نقاط قدرت و رفع نقاط ضعف اقدام نمائید .

39- در زمینه آموزش نیروهای جدید ، از پرسنل آشنا به مهارت مورد نظر و آگاه به مسائل سازمان و اهداف آن استفاده کنید تا چندگانگی در فرآیند آموزش صورت نگیرد .

40- توجه داشته باشید اجتناب از اشتباه امری غیرممکن است ؛ بنابر این باید سعی کرد به گونه ای برنامه ریزی کرد که اشتباهات به حداقل خود برسد .

41- اخلال در کارهای جاری سازمان ، برخورد نادرست با کارمندان ، بی اعتنایی کارمندان نسبت به مدیران در مواقع روبرو شدن و بستن شدید در اتاق مدیر ، ناشی از مورد حمله واقع شدن شخصیت کارکنان از سوی مدیریت می باشد .

42- ترک خدکت ، انفصال ، غیبت و تأخیر همه بر عملکرد ضعیف مدیر دلالت دارد ، چون او نتوانسته محیط مناسبی جهت حفظ و رشد و پیشرفت نیروها ایجاد کند .

43- تداوم توبیخ کارمندان در جمع نهایت باعث موضع گیری فوری کارمندان در مقابل مدیر می شود . ممکن است راه حل     اولیه ای که مدیر تصمیم به اجرای آن بگیرد اخراج کارمند باشد ، اما اگر رفتار مدیر در مورد کارکنان دیگر نیز به همین منوال باشد مدیریت در موضع انفعالی واقع می شود . چون تمام کارمندان را نمی توان اخراج کرد .

44- از آثار زیانبار توبیخ در جمع این است که ضعف ها و نارسائی های سازمان برای افراد خارجی به وضوح قابل لمس می شود .

45- تفویض اختیار کنید و همراه آن مسئولیت بخواهید .

46-  خواستن مسئولیت از کارمندی که به او تفویض اختیار نشده از او موجودی بی اراده ساخته ، به نحوی که او مدام سرگردان و پریشان است و نمی داند کارها را چگونه انجام دهد که مورد غضب واقع نشود ، لذا تصمیمات کوچک را نیز به عهده نخواهد گرفت .

47- به محض بروز اشتباه از سوی شما پوزش بخواهید ، به نحوی که نوع اشتباه خود را مشخص نموده و در عین حال حالت ناراحتی به خود گرفته و در نهایت تثبیت شخصیت کنید و بگویید در شرایط سختی واقع شده بودم و درگیر مسائل مهم و حادی بودم و ناخودآگاه چنین خطایی را مرتکب شدم . اتخاذ این روش سبب سلامت جامعه کاری شده و این موضوع مشخص می شود که اشتباه از هر کس که باشد اشتباه محسوب می شود .

48- اضافه کاری بیش از حد باعث تحلیل نیروی کار می شود ، چون بدن زمان لازم را برای بدست آوردن قوای تحلیل رفته خود نخواهد داشت .

49- خلاصه و مفید صحبت کنید .

50- حتی الامکان از مکالمات تلفنی بلندمدت پرهیز نمائید .

51- هیچگاه خود را عامل مطلق ندانید .

52- پیشنهادات را گوش فرا دهید و هیچگاه شخص پیشنهاد کننده را مسخره نکنید .

53- استفاده از قدرت شخصی که همان فرآیند تحت نفوذقراردادن دیگران می باشد و نیز استفاده از قدرت مقام هر دو برای مدیریت موثر لازم می باشد .

54-  تبعیض قائل نشوید و همیشه به عدالت و انصاف رفتار کنید .

55- روحیه دوستانه در بین کارکنان خود ایجاد نمائید .

56-  گفتار شما اگر مبنای علمی ندارد برای اثبات  آن به بحث و جدل نیز نپردازید .

57-  دلیل انجام کار را برای کارکنان خود تشریح نمائید .

58- تقسیم کار نمائید تا هر کسی وظایف خویش را بداند و در نهایت در چهارچوب آن وظایف ایفای نقش نماید . به عبارت دیگر جهت ایجاد نقش های مختلف برای افراد گروه در یک سازمان و معنی دار کردن آن نقش ها بایستی سه رکن اساسی را در نظر بگیریم .

الف) هدف های روشن و مشخص تعیین کنیم .

ب) درک و فهم روشنی از وظایف اصلی یا فعالیت های اساسی که انجام گروهی آن موجبات تحقق هدف های سازمانی را فراهم می کند داشته باشیم .

پ) درک روشنی از حدود اختیارات داشته باشیم تا هر کس که عهده دار آن نقش و مقام شود دقیقاً مسئولیت های خود را بشناسد و کارهایی را که در حیطه اختیاراتش می باشد برای پیشبرد آن ها انجام دهد .

ت) همچنین  برای آن که نقش های سازمانی قابل اجرا باشد بایستی تدابیر لازم جهت جریان صحیح اطلاعات به طور عمودی و افقی انجام گیرد و وسایل و ابزار ضروری آن نقش و مقام در اختیار فرد گذاشته شود .

59- قائده کلی این است که هر کس براساس عملکرد خود پاداش ببیند . یعنی معیارهای پرداخت باید تمایز بین فردی را که وظایف خود را با انگیزه کمتر و در حد پایین تر انجام می دهد با شخصی که وظایف خود را با انگیزه بیشتر و بالاتر از حد تعیین شده انجام می دهد در نظر بگیرد . به عبارت دیگر یک رابطه منطقی بین کوشش و پاداش برقرار نمائید .

60-  از خلاقیت و نوآوری کارکنان حمایت شود و همچنین زمینه های بروز آن را برای کارکنان ایجاد نمائید .

61-  برای کارکنان خود امنیت شغلی ایجاد نمائید ، یعنی برای آنکه فردی خود را متعلق به گروه بداند در آن گروه احساس راحتی و رضایت نماید و در یک جمله خود را متعلق به گروه و گروه را متعلق به خود بداند . به عبارت دیگر از طرف گروه مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد . به عنوان مثال مدیری که به کارکنان می گوید اگر خوب کار نکنید اخراج می شوید عملکردش مانند مربی شنایی می باشد که مداوم به شناگر می گوید اگر شنا خوب یاد نگیری غرق می شوی ؛ در نتیجه ترس شناگر از آب سبب می شود شنا با تأخیر و کندی و در بعضی موارد یادگیری صورت نپذیرد .

62-  کارمندانی که تأمین شغلی ندارند و هر آن احساس می کنند که اخراج می شوند اطلاعات کاری را به دیگران خصوصاً به کارمندان جدید الاستخدام منتقل نمی سازند . یعنی به دنبال اثبات این موضوع بر می آیند که در صورتی که در سازمان نقشی نداشته باشند در کارها خلل ایجاد می شود .

63-  شرط اساس و لازم در داشتن نیروی سالم و کارآمد این است که کارکنان قبل از تصدی انجام امور ، آموزش های لازم جهت ایفای نقش مورد نظر را ببینند و نیز اطلاعات لازم در زمینه کار را کسب نمایند . بنابر این اطلاعات شغلی لازم را به کارکنان بدهید و آنان را از چگونگی پیشرفتشان مطلع سازید .

64-  از پیشکسوتان سازمان به نکوئی یاد کنید .

65-  مسائل و مشکلات عمده را که ممکن است در سازمان ایجاد تشنج نماید با ظرافت کمرنگ کنید .

66-  غرق شدن بیش از حد مدیران در کارهای اجرائی باعث شده تا مدیران از هدف اصلی که برنامه ریزی می باشد باز مانند .

67-  استفاده نکردن از تجربیات پیشکسوتان اشتباه فاحشی است ، چون تجربیات آنها اغلب به مرور زمان و با صرف هزینه های سنگین و در سایه تلاش و کوشش فراوان بدست آمده است .

68-  انتظارات غیرعملی در کارکنان ایجاد نکنید . یعنی به خاطر اینکه کار سرعت بیشتری پیدا کند وعده های توخالی به آنان بدهید که از انجام آن عاجز می باشید .

69-   در مورد معاونین خود بیشتر نقش حمایتی داشته باشید . البته اشتباهات آنان را متذکر شوید .

70- نسبت به سازمان وفاداری داشته باشید و از مافوق های خود به خوبی یاد کنید .

71- اگر تذکرات شفاهی کارساز نبود به اخطار کتبی مبادرت ورزید و یک نسخه از اخطار را جهت بررسی های بعدی در پرونده کارمند بایگانی نمایید .

72- در فرآیند تصمیم گیری عقل و منطق را جایگزین احساس نمائید .

73- افرادی را که با هم وجه مشترک و خصوصیات یکسانی دارند در یک گروه کاری قرار دهید تا افراد گروه راحت تر با یکدیگر کار کنند و در نتیجه تشریک مساعی به حد اعلای خود برسد .

74- کارمندی که طبق وظیفه عمل نمی کند و با آموزش هم درمان نمی شود پس از تحقیق اگر متوجه شدید مشکل از ناحیه محیط نیست و خود کارمند مشکل ساز است ، او را اخراج نمائید . چون این فرد در سازمان مانند میوه ای فاسد در داخل یک جعبه است که بقیه میوه ها را هم فاسد می کند .

75- هرچه سطح کاردانی و لیاقت و آموزش کارکنان پایین تر باشد ، بیشتر مدیر را وادار به راهنمایی و هدایت می کند . بنابراین بخاطر بالابردن فرهنگ سازمانی برای کارکنان کلاس آموزشی دایر نمایند و آنان را ملزم به گذراندن این دوره ها نمایید و در صورت موفقیت در آموزش پاداش مالی در نظر بگیرید .

76-  برای پرسنل تحت سرپرستی تان سرمشق اخلاق و تربیت باشید .

77- در طی روز ساعاتی را به ورزش اختصاص دهید این امر سبب ایجاد آرامش فکری شما شده و بروز افکار بدیع و تازه در ذهن شما از آثار آن می باشد .

78- سعی نمایید در ساعات مجاز اداری کارها و وظایفتان را انجام دهید تا نیازی به کار بیشتر بعد از ساعت کاری نباشد . این امر سبب استفاده بهینه از وقتتان خواهد شد .

79- با کارکنان با توجه به درک و قدرت فکری شان صحبت کنید تا متوجه شوند شما از آن ها چه انتظاری دارید و خواسته تان چه می باشد .

80- به خاطر اینکه کارمند مهارت لازم را در شغل خود کسب کند و تجربه لازم را بدست آورد از تغییر مدام شغل او پرهیز نمایید .

81- گاهی اوقات زبان ایما و اشاره کارسازتر از زمانی است که مستقیماً به موضوع اشاره شود .

82- حقوق و مساعده کارکنان را در زمان خود پرداخت نمائید .

83- حرص ، طمع ، حسادت ، مقام پرستی و سست رأیی را از خود دور سازید .

84- افراد از لحاظ توانایی های فکری و جسمی با یکدیگر تفاوت دارند ، لذا سعی کنید کار را با توانایی افراد هماهنگ کنید .

85- چقدر باید تأسف خورد بر مدیری که کارکنان زیر دست او از ترس از او اطاعت می کنند .

86-  از فعالیت های گروهی افراد سازمان در قالب تفریحات سالم و کوهنوردی و دیدار و عیادت از کارمندان بیمار و یا شرکت در مراسم ازدواج حمایت شود .

87- از اخراج کارمند خاطی به عنوان اهرمی جهت ترساندن دیگر کارمندان هرگز استفاده نشود ، به لحاظ اینکه ممکن است کارمندان احساس عدم تأمین شغلی نمایند .

88- احساسات خوب تا زمانی که ابراز نشوند نمی توانند ارزشی را خلق کنند .

89- به کارکنانی که وظایف شان را در زمان کمتر و به درستی انجام می دهند کار بیشتر محول نکنید . در غیر این صورت کارمند خواهد آموخت وظایفش را دیرتر به اتمام برساند .

90- سرپرستانی را که به علل مختلف از جمله کهولت سن توان رهبری ندارند سریعاً با نیروی جدید جایگزین کنید ، تعلل در این کار سبب گشته شیرازه کار از هم پاشیده و اداره سازمان از این زمان به بعد دچار مشکل شود .

91- جهان در حال تغییر است و مدیریت نیز از این مسأله بی بهره نیست ، لذا با دانش روز خود را همگام سازید .

92- حجم بالای کار باعث پایین آمدن دقت می شود که برای رفع این نقص می توانید تقسیم وظایف و احیاناً استفاده از نیروی بیشتر کنید .

93- زمانی مدیریت می تواند به خود ببالد که اگر در سازمان حضور نداشته باشد کارها سیستماتیک انجام شود ، به عبارت دیگر پرسنل برنامه کارشان را بدانند ، در حقیقت احساس خودکنترلی در بین کارکنان ایجاد شده باشد .

94- در بعضی موارد اصل اغماض سبب تکرار نشدن اشتباه و انگیزش بیشتر برای فعالیت بهتر می شود .

95- به مشکلات کارمندان هرچه توان حل آن را ندارید کاملا گوش فرا دهید ، چرا که کارمندان اگر احساس کنند شما آنان را درک می کنید برایشان کافی است .

96-  قدردانی از پرسنل را در طی سال انجام دهید و آن را موکول به آخر سال ننمائید ، چون این موضوع باید به طور مداوم باشد .

97- نیروهای انسانی کارآمد را حفظ نمایید . عدم توجه به این موضوع هزینه های پرسنلی را افزایش می دهد .

98-  استفاده از کارمندان قراردادی مزایایی دارد از جمله در مواقعی که نیاز شدید می باشد ...

99-         به خاطر ایجاد نظم و انضباط در سازمان باید هر مرئوسی فقط یک رئیس مستقیم داشته باشد تا دچار آشفتگی و پریشانی نگردد . یعنی لازم است دستورات یک رئیس را انجام دهد .

100-     از موانع خلاقیت که شامل موارد ذیل است دوری کنید .

الف- عدم اعتماد به نفس .

ب- ترس از انتقاد و شکست .

پ- تمایل به همرنگی و همگونی .

ت- عدم تمرکز ذهنی .

101-    در بعضی موارد شیوه های مختلف نتایج یکسانی را به بار می آورند ، لذا به دنبال یکسان سازی شیوه ها نباشید .

102-    افکار و اندیشه های خوبی را که به طور ناگهانی در ذهن شما ظهور پیدا می کند سریعاً ثبت نمایید تا در آینده بتوانید از   آن ها به نحو مطلوب استفاده کنید .

103-    اولویت بندی کارهای روزانه با توجه به اهمیت اجراء آن می تواند حجم بالای کار را در نظر مدیر کوچک نماید .

104-    می توان گفت برنامه ریزی در سازمان مقدم تر از سایر وظایف مدیر می باشد .

105-    در برنامه ریزی سازمانی باید هم سازمان رسمی و هم سازمان غیر رسمی را مورد توجه قرار دهد .

106-     زندگی و رموز موفقیت مدیران را مطالعه کنید و روش های آنان را در دستور کار خود قرار دهید .

107-    قبل از مشارکت کارکنان در امور سازمان ، فرهنگ مشارکت را در بین کارکنان ترویج دهید .

108-    برای کنترل موثر و بهتر باید موارد ذیل را در نظر گرفت :

- دقت و درستی کنترل .

- به موقع بودن کنترل .

- کنترل مبتنی بر هدف و برنامه سازمان باشد .

- کنترل باید منطقی و قابل فهم باشد .

- کنترل در مواردی باشد که استراتژیکی و حیاتی می باشد .

- کنترل عینی باشد .

- قابلیت انعطاف داشته باشد .

- تفاوتهای فردی در فرآیند کنترل لحاظ شده باشد .

- کنترل باید متناسب با پست سازمانی باشد .

- کنترل قابل تجدید نظر باشد تا با تغییرات شرایط بتوان آن را اصلاح نمود .

- کنترل باید به گونه ای باشد که ایجاد تنش ننماید .

- پس از مشخص کردن استانداردها ، فرآیند کنترل بهتر صورت می پذیرد ، چون موارد منحرف شدن سریع تر مشاهده می شود .

- کنترل در مواردی که کلیدی می باشد باید مستمراً صورت پذیرد .

109-    در مشکلات و مسایلی که به وجود می آید صبر و استقامت داشته باشید .

110-    افراد سخن چین را طرد نمایید و با این روحیه در سازمان مقابله کنید .

111-    به کارکنان اعتماد داشته باشید . هنگامی که این احساس مورد قبول شما و کارکنان واقع شد مشکلات کاری به حداقل خود خواهد رسید .

112-    روحیه عفو و گذشت و عذرپذیری از خطاکاران نادم و پوزش طلب را داشته باشید .

113-    در همه حال خداوند را ناظر اعمال خود بدانید و همه چیز خود را مطلق به او بدانید .

114-    برای آنکه قضاوت درستی داشته باشید اطلاعات کافی در زمینه موردنظر جمع آوری کرده سپس به قضاوت بپردازید .

115-    چاپلوسان باعث سست شدن ستون های سازمان می شوند ، لذا با آن ها شدیداً مقابله کنید ، چرا که در بسیاری موارد اینان واقعیت ها را وارونه جلوه می دهند .

116-     یکی از روش هایی که می توان درستی و صحت عمل کارمند را ارزیابی کنید آزمایش کارمندان  می باشد به گونه ای که خود او متوجه نشود .

117-    فرصت های مناسب برای اینکه کارمند استعداد و لیاقت خود را بروز دهند ایجاد نمایید .

118-    در تصمیم گیری ها امیال شخصی را دخالت ندهید .

119-    متواضع باشید و فروتنی را پیشه خود سازید .

120-    وفای به عهد داشته باشید و به قول هایی که می دهید عمل کنید .

121-    در صورتی که مشکل کارمند را در زمینه خاصی مرتفع می سازید برای این کار منت سر کارمند نگذارید .

122-    شیوه رهبری خود را با ارزش های کارمندان ، شخصیت کارمندان ، و اهداف سازمان هماهنگ کنید .

123-    از موارد مهمی که سبب پیشرفت کارمندان می شود تشویق آن ها در جمع می باشد .

124-    خطاها و اشتباهاتی را که کارمندان مرتکب می شوند در خفا به آن ها متذکر شوید .

125-    برای آن که کارمند وظیفه اش را درست انجام دهد ابزار لازم جهت ایفای نقش مورد نظر را در اختیارش قرار دهید .

126-     از اخراج و استخدام های مکرر اجتناب ورزید به علت اینکه عدم توجه به این موضوع سبب اخلال در کارهای جاری سازمان شده و هزینه های سازمان را افزایش داده و موارد ذیل را ایجاد می نماید :

-                عدم آشنایی نیروهای جدید با روند کارهای جاری سازمان .

-                انجام کار ها به صورت اشتباه و همراه با تأخیر .

-                عدم وفاداری به سازمان .

-                عدم احساس مسئولیت و تعهد نسبت به کار .

127-    کنترل کارکنان از وظایف مدیر است . توجه داشته باشید این مسئله بیش از حد نباشد چون در نهایت این امر سبب خواهد شد در هنگام حضور ناظر کارها به درستی انجام شود و در غیر این صورت تعهد و رغبت انجام کار وجود نخواهد داشت ، به علت اینکه کارکنان اعتقاد پیدا می نمایند که اگر در کار اشکال و نواقصی وجود داشته باشد کسی به آنها تذکر خواهد داد و در غیر این صورت اشکالی وجود نخواهد داشت .

128-    سعی کنید طراحی کار به صورت گروهی صورت پذیرد ، به نحوی که همه اعضای گروه در ایجاد نتیجه نقش داشته باشند به طوری که تعلل هر یک از اعضای گروه تذکر خود گروه را به دنبال داشته باشد .

129-    روش های پرداخت پاداش می تواند به صورت ذیل باشد :

-         پرداخت به صورت نقدی (پورسانت) .

-         دادن رتبه و ارتقاء کارکنان .

-         دادن مرخصی به کارکنان بدون آن که از مرخصی استحقاقی سالیانه آن ها کسر گردد .

-         پرداخت هزینه مسافرت به کارکنان .

-         واگذاری تعدادی از سهام سازمان به کارمند .

-         فراهم نمودن امکانات تحصیلی و اعطای بورس تحصیلی .

-         پرداخت به صورت جنسی در غالب مایحتاج آن ها .

-         افزایش حقوق

-         وام

130-  زمانی که کارمند نیاز مبرم به مرخصی دارد و از سوی مدیر با آن مخالفت می شود او سعی می کند به هر قیمتی به مرخصی برود . به عنوان مثال بدون اطلاع قبلی غیبت کرده و پس از مراجعت گواهی های پزشکی مبنی بر استراحت می آورد . یعنی یک راه رفتن به مرخصی را در بیمار شدن می داند . حال مشخص نیست که این بیماری چقدر واقعی است ، لذا سعی شود مخالفت هایی بی مورد با مرخصی رفتن کارکنان صورت نگیرد .

131-  توجه داشته باشید کارمندان به دوگونه ممکن است شما را متوجه خود نمایند . یکی این که کارها را با دقت زیادی انجام داده تا از این راه مطرح شوند و دیگر اینکه اگر توان این کار را نداشته باشند روش های منفی را انتخاب می کنند .

132-  سلسله مراتب را در سازمان دقیقاً رعایت کنید ، مدیران و سرپرستانی که از سوی شما در قسمت های مختلف سازمان منصوب شده اند ، نمایندگان شما در پست های انتصابی می باشند ، لذا به خاطراینکه مسئولیت آن ها لوث نشود و وجهه آن ها در بین مرئوسین تحت سرپرستی شان تنزل ننماید سعی کنید هرگونه ارتباطات کاری و دستوراتی را که صادر      می کنید و نیاز است به کارمندان زیردست اعلام شود از طریق آن ها باشد .

133-  دخالت های نابجا به خصوص در شیوه کار موجب سلب ابتکار عمل از کارمندان خواهد شد ، لذا کارمندان به خاطر اینکه مورد سرزنش واقع نشوند و در کار از آن ها ایرادی گرفته نشود تصمیمات کوچک و بی اهمیت را هم نخواهند گرفت .

134-  محکوم کردن کارمند چه به درست و چه به صورت غلط عوارض بطئی نامطلوبی دارد .

135-  اگر متوجه شدید دقت کارمندان کم است ممکن است ناشی از موارد ذیل باشد :

-              ارتباط کارمند با دیگران زیادتر است  .

-              کارمند وظایف متعددی را که اولویت زمانی یکسانی دارند را با هم انجام می دهد .

-              محیط کار کارمند شلوغ می باشد .

-              تنوع کار زیاد است .

-              ممکن است قسمت اعظم وقت کارمند در اتاق رئیس تلف شود .

-              حجم بالای کار باعث پایین آمدن دقت می شود زیرا تا زمانی که کاری انجام نشود اشتباهی هم رخ نخواهد داد .

136-  به کارمندانی که دائماً احساس ناراحتی می کنند و سعی در گرفتن امتیازات بیشتر می باشند توجه نکنید . عدم توجه به این موضوع سبب شده جو کلی سازمان براین محور قرار گیرد که برای گرفتن پاداش کار بجای فعالیت بهتر مبادرت به    شکایت های بی مورد نمایند .

137-  سعی کنید ارتباطات بین کارمندان را ساده کنید و از پیچیده کردن کار پرهیز نمایید .

138-  حتی الامکان سعی شود ترفیعات گروهی داده شود .

139-  مشکلات و مسایل را به صورت مکتوب گردآوری کنید و همچنین از زیردستان خود بخواهید که گزارش کاری خود را بدهند.

140-  استخدام افراد از خارج سازمان برای پست های خالی و استفاده نکردن از پرسنل خود سازمان در غالب ترفیع باعث پایین آمدن انگیزش کارمندان می شود .

141-  نامناسب بودن محیط کار چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ بهداشتی باعث پایین آمدن کارایی وتحلیل نیروی کار می شود.

142-  شرح شغل های واقعی از کار تهیه کنید و وظایف به گونه ای باشد که کارمند توان انجام آن را داشته باشد .

143-  به جای آنکه بیشتر صحبت کنید مرد عمل باشید .

144-  در دستوراتی که صادر می کنید بهتر است از کلمه لطفاً استفاده شود تا کارمند احساس اینکه هیچ اختیاری از خود ندارد نداشته باشد .

145-  در انجام کارها روی شیوه ای خاص تاکید نکنید . شاید کسی بتواند از مسیر کوتاه تر و بهتری شما را به مقصد برساند .

146-  از مشورت و نظر خواهی با نیروهای جوان ابایی نداشته باشید.

147-  با رفتارهای ضد و نقیض ، اعتماد زیردستان را از خود سلب نکنید .

148-  هرگز در حضور کارمندان با دیگر معاشرین خود پشت سر افراد بدگویی نکنید .

149-  برای آزمودن کارمندانتان با آزمایشهای فاقد ارزش و بی اساس ، شخصیت آنان را زیر سوال نبرید .

150-  با شروع به موقع جلسات ، وقت شناسی را عملا به حاضرین بیاموزید .

151-  برای گیراتر شدن سخنان خود ، همیشه چند عبارت کلیدی از بزرگان و افراد برجسته در ذهن داشته باشید و در موقع لزوم آنها را به کار ببرید .

152-  در انجام کارها به سه نکته بیش از بقیه نکات توجه کنید : اعتماد به نفس ، اعتماد به نفس ، اعتماد به نفس .

153-  انتقاد پذیر باشید .

154-  با بی توجهی و بی اهمیت جلوه دادن کارهای کارمندان ، تلاش و زحمات آنان را بی ارزش نکنید و بفهمانید که متوجه زحمات آن ها هستید .

155-  با وسواس بیهوده در انتخاب ، زمان را هدر ندهید و به خاطر داشته باشید زمان برای شما متوقف نمی شود .

156-  خواسته های خود را واضح و روشن بیان کنید و اطمینان داشته باشید که کارمندان به خوبی از جزئیات وظیفه ای که به عهده آنان است ، مطلع هستند .

157-  وظایف کارمندان را متناسب با توانایی های فیزیکی و حرفه ای آنان تعیین کنید .

158-  اگر از موضوعی علمی اطلاعی ندارید ، یا احتیاج به توضیحات بیشتری دارید ، بدون هیچ تردیدی سوال کنید .

159-  در موارد بحرانی ، خونسردی خود را حفظ کنید و چند استراتژی بحران زدایی مناسب با فعالیت سازمانی خود را پیش بینی و طراحی کنید تا در موارد لزوم از آنها استفاده کنید .

160-  از رفتارهایی که شما را در سازمان عصبی معرفی می کند ، پرهیز کنید .

161-  انتقامجو نباشید و از رفتارهایی که شما را در سازمان عصبی معرفی می‌کند، پرهیز کنید.

162-  در مورد چیزی که نمی دانید ، به کسی اطلاعات اشتباه ندهید و از گفتن نمی دانم ، هراسی نداشته باشید .

163-  نحوه چیدمان میز کارمندان و محل استقرار آنها را طوری انتخاب کنید که افراد فراموش نکنند در محل کارشان هستند و نباید بیش از حد مجاز با هم به گفتگو بپردازند .

164-  به مشکلات مالی افراد توجه کنید و درخواستهای موجه اخذ وام را به تعویق نیاندازید .

165-  همیشه به خاطر داشته باشید تواضع و متانت بر شکوه شما می افزاید .

166-   اگر قاطعیت مدیر با مهربانی توام باشد ، تاثیر شگفت انگیزی بر اطرافیان خود خواهد داشت و فرمان بری با ترس جای خود را به انجام وظیفه با حس مسئولیت پذیری می دهد .

167-  در کمک رسانی های مراسم خیریه پیشقدم باشید .

168-  چند تکه کلام اختصاصی و جالب برای خود انتخاب کنید .

169-  تفکر و تعمق قبل از پاسخگویی راحت تر از پیدا کردن چاره ای برای تغییر آنچه عنوان شده می باشد .

170-  علت شکست های سازمانی را تجزیه و تحلیل کنید تا ضمن تشخیص مسیر نادرست ، از تکرار آن جلوگیری کنید .

171-  به هر کس فراخور فعالیت و بازده کاری اش پاداش دهید و با در نظر گرفتن پاداشهای مساوی ، حرکت افراد شایسته گروه را کند نکنید .

172-  اجازه ندهید بار مسئولیت کارمندان بی کفایت و کند ، بر دوش کارمندان خبره و ساعی تحمیل شود زیرا افراد با درک      بی عدالتی انگیزه خود را از دست می دهند .

173-  در سلام کردن پیششقدم باشید و هنگام دست دادن ، دست افراد را محکم و صمیمانه بفشارید .

174-  همیشه وقت شناس باشید . برای حضور به موقع ، می توانید از ترفند قدیمی 5 دقیقه جلو کشیدن ساعت استفاده کنید .

175-  هرگز امید ارتقا را از زیردستان نگیرید ، زیرا به طور یقین ، انگیزه آنها برای تلاش از بین می رود .

176-  سعی کنید در صورت لزوم در دسترس باشید و شانس حرف زدن را به همه سطوح سازمان بدهید . در این صورت شاید با ایده های درخشانی روبه رو شوید .

177-  به کارمندان ساعی و متعهد بگویید که چقدر برای سازمان مفید هستند و شما به آنها علاقه و اعتماد دارید .

178-  هیچگاه اجازه ندهید کسی حالت افسردگی و ناامیدی شما را ببینید .

179-  خشکی جلسات طولانی را با شوخ طبعی قابل تحمل کنید .

180-  از سرزنش کردن دیگران در جمع خودداری کنید .

181-  برای همه سطوح سازمان حتی خدمه و نامه رسانها احترام قایل شوید و به واسطه مدیر بودن خود ، از دیگران توقع بیجا نداشته باشید .

182-  در موقع امضا کردن نامه ها ومکتوبات آنها را به دقت مطالعه کنید و از امضا کردن آنها ، زمانی که حوصله ندارید به پرهیزید.

183-  خوش ژست و خوش بیان باشید و در جمع با انرژی و اشتیاق حاضر شوید .

184-  با قدردانی به موقع از کارمندان ، انرژی کاری آنان را افزایش دهید و حسن خلاقیت را در آنان تقویت کنید .

185-  موقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه کنید و همیشه متبسم باشید .

186-  هرگز برای پیشبرد اهداف کاری خود ، دیگران را با وعده های بی اساس فریب ندهید .

187-  سعی کنید اسامی کارمندان را به خاطر بسپارید و در حین صحبت کردن با آنان ، اسمشان را به زبان بیاورید .

188-  همواره به خاطر داشته باشید به کار بردن الفاظ مودبانه از اقتدار شما نمی کاهد .

189-  اشتباهات زیردستان را بیش از حد لازم به آنها گوشزد نکنید .

190-  امین و راز دار افراد باشید .

191-  روی اشتباهات خود پافشاری نکنید و بی تعصب خطاهای خود را بپذیرید .

192-  با عبارات کنایه آمیز و نیشدار به دیگران درس عبرت ندهید .

193-  با آرامش و خونسردی به حرف های دیگران گوش کنید و برای صرفه جویی در زمان مرتبا ، حرف آنان را قطع نکنید .

194-  در جلسات دایما به ساعت خود نگاه نکنید .

195-  معاشرین چاپلوس خود را جدی نگیرید .

196-   نکات جالب و پندآموز کتابهایی را که می خوانید ، در دفتری یادداشت کنید و در موارد مناسب آنها را به کار ببرید .

197-  انعطاف پذیر و ریسک پذیر باشید .

198-  بدون توهین به عقاید دیگران ، با آنها مخالفت کنید .

199-  نسبت به قول خود پایبند باشید .

200-  در موقعیت های بحرانی بر خود مسلط باشید و نگذارید زیردستان از اضطراب شما آگاه شوند .

201-  برای حرف زدن زیباترین و خوش آهنگ ترین الفاظ را انتخاب کنید .

202-  از عنوان کردن فرامین غیر قابل اجرا و غیر منطقی احتراز جویید ، زیرا جز خدشه دار کردن شخصیت حرفه ای شما پیامدی ندارد .

203-  از نگارش واژه ای که از صحت املای آن اطمینان ندارید ، پرهیز کنید و برای حصول اطمینان از نگارش صحیح لغاتی که فراموش کرده اید ، همیشه یک فرهنگ لغت در دسترس داشته باشید .

204-  عیب جو و بهانه گیر نباشید و اجازه ندهید این دو خصلت در شما به عادت مبدل شود .

205-  اگر از موضوعی علمی اطلاعی ندارید یا احتیاج به توضیحات بیشتری دارید ، بدون هیچ تردیدی سؤال کنید.

206-  صبر و حوصله را از مهمترین ارکان موفقیت تلقی کنید.

207-  مطمئن شوید ابراز رضایت شغلی افراد به سبب ترس از توبیخ مسئولین و سرپرستان نیست.

208-  در اولین فرصت در خاتمه دادن به مشاجرات و کدورتهایی که بین کارمندان پیش می‌آید ، حکمیت کنید و برقرار کننده صلح و آشتی باشید.

209-  از انحصاری کردن خدمات رفاهی سازمان پرهیز کنید و اجازه دهید همه سطوح از این خدمات بهره‌مند شوند.

210-  به منظور جلوگیری از تک‌روی و رقابت‌های ناسالم، روحیه انجام کار گروهی در سازمان را تقویت کنید.

211-  از عنوان کردن فرامین غیرقابل اجرا و غیرمنطقی احتراز جویید، زیرا جز خدشه‌دار کردن شخصیت حرفه‌ای شما پیامدی دارد.

212-  هرگز از خاطر نبرید انسان، اشرف مخلوقات است و با درایت و پشتکار می‌تواند برای هر مشکلی، راه حل مناسبی پیدا کند.

213-   افراد جوان را استخدام کنید ؛ برخی از بازنشستگان پس از بازنشستگی تمایل به ادامه کار دارند، اگر می‌خواهید این افراد را به کار بگیرید توجه داشته باشید توانایی و انرژی و یا انگیزه‌ کافی جهت نیل به اهداف سازمانی در این افراد وجود داشته باشد و درخواست کار آنها صرفاً به دلیل رفع نیاز مالی نباشد.

214-  همواره هوشیار باشید کسی در سازمان جهت حفظ عنوان شغلی و موقعیت خود به عنوان ترمز برای نیروهای فعال و پرانرژی عمل نکند.

215-  هیچکس را دست کم نگیرید.

216-  حامی ضعیفان باشید و اجازه ندهید حق کسی ضایع شود.

217-  اگر در جمعی هستید که موضوع مورد بحث را نمی‌دانید و روشن شدن این امر به اعتبار علمی شما لطمه خواهد زد ، لازم نیست با اظهار نظر در مورد آن، عدم آگاهی خود را عیان سازید. می‌توانید سکوت کنید تا در اولین فرصت به تکمیل اطلاعات خود بپردازید.

218-  زمانی که از کسی اشتباهی سر می‌زند ، با رفتار صحیح و منطقی او را شرمنده کنید، نه با توهین و ناسزا.

219-  کارمندان را تشویق کنید تا با ابتکار در انجام کارهایشان راههایی برای صرفه‌جویی و پایین آوردن هزینه‌ها پیدا کنند.

220-  با توجه بیش از حد به افراد خاص ، حسادت دیگران را برانگیخته نکنید.

221-  به دیگران فرصت جبران اشتباهاتشان را بدهید.

222-  با اولین برخورد ، در مورد کسی قضاوت نکنید و در موقعی که عصبانی هستید ، درباره دیگران تصمیم گیری نکنید .

223-  هر کسی را فقط با خودش مقایسه کنید، نه دیگران.

224-  بی‌طرفانه راجع به مسائل تصمیم‌گیری کنید تا زاویه دید شما وسعت پیدا کند.

225-  با هر نوع بی‌انضباطی مبارزه کنید.

226-  حتی اگر سن شما از کارمندان کمتر است ، آنچنان دلسوزانه با مسائلشان برخورد کنید تا لقب "پدر سازمان" را کسب کنید.

227-  گاهی اوقات بدون اطلاع قبلی وارد اتاق کارکنان شوید و شخصاً با آنان به گفت‌وگو بپردازید.

228-  با برقراری امنیت شغلی در محیط روحیه کاری افراد را بهبود ببخشید.

229-  اگر به افراد شخصیت بدهید و با برخوردهای نادرست عزت نفس آنان را پایمال نکنید آنان به مثابه اهرم عمل می‌کنند و قادر خواهند بود مسئولیت‌هایی که به عهده آنان است بدون استرس و فشار روحی و با کیفیت بهتری به انجام برسانند.

230-  مشوق و ترویج‌دهنده کار تیمی باشید تا هماهنگی و همسویی کارکنان جایگزین رقابت‌های ناسالم شود.

نویسنده : ناب دل بهروزی : ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ ; ۳ شهریور ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم