درباره ی ارتباطات - روابط عمومی...

وبلاگ شخصی ناب دل بهروزی "لیسانس علوم ارتباطات - روابط عمومی"

هزاره سوم، دهکده جهانی و ضرورت توجه به ارتباطات بومی

امروز روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی است و به همین بهانه در یادداشتی به سیر تحول ارتباطات و روابط عمومی و ورود آن به دهکده جهانی می پردازیم :

از سالهای دهه‌ هفتاد میلادی که موضوع دهکده جهانی با رونمایی تلویزیون‌های جهانی، جنبه‌ علمی و ملموس تری نسبت به تئوری های قبلی، پیدا نمود و از زمانی که بسیاری از رفتارها و وقایع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه جهانی در شعاع موضوع رسانه ای گروهی شکل گرفت، دنیای هسته‌ای، دنیای I T، دنیای فن آوری نانو و ... جای خود را به استیلای مفهومی داد، که به عصر «ارتباطات» معروف شد.
عصر ارتباطات نامی است که به حق روی زمانه ای گذاشته شده که محور تمامی علوم، فن‌آوری، سیاست و اجتماع ارتباطات است و حوزه سیطره رسانه ها، بالاتر از همه قوای سیاسی و نظامی و تکنولوژیک، خودنمایی می کند.
از این رو، اهمیت نظریه های ارتباطی در دوره حاضر بیش از فلسفه پردازی های دوران کهن و نظریات اقتصادی و سیاسی دوران نو تلقی شده است و به همین دلیل روابط عمومی ها به عنوان بازوی ارتباطی «نهادها» از مهمترین بخش های اثرگذار به شمار می روند.
روابط عمومی های کشور ما، در کنار نقاط درخشان و نکات قابل ستایش، ایرادات و مشکلات گوناگونی را در حوزه ساخت و محتوا، متحمل می شوند. اما به نظر می رسد مهمترین مشکل این بخش بسیار مهم در روزگار ما، فقدان برنامه عملی مبتنی بر کارآمدی ها و اقتضائات بومی برای تحقق آرمان هاست.
این فقدان واقعی، باعث ناهمگونی بین تجارب و تئوری های روابط عمومی شده است به نحوی که فرآیند عملیاتی اطلاع رسانی و تبلیغات حضوری و مجازی دورتر از حد انتظار و میزان اقتصاد، به نظر می آید.
به نظر می رسد که موارد آتی، برخی از مشخصات ارتباطات بومی و به تبع آن روابط عمومی بومی که نیاز صاحب نظران و دست اندرکاران این موضوع در کشور ـ آنهم حسب اقتضاء هزاره سوم ـ است ، باشد:
الف. توجه به ویژگی های بومی و فرهنگی مخاطبین در طراحی شیوه های کارآمد تبلیغاتی.
ب. بهره گیری از ادبیات فرهنگی بومی و ملی برای ساختارسازی پیام براساس ذهنیت های تاریخی، فرهنگی و روان شناختی دیداری .
ج. بهره گیری از سابقه ایرانی ـ اسلامی تبلیغات برای طراحی سامانه انسانی ـ تکنولوژیک رفتار و برگشت فرآیند انتقاد، پیشنهاد و سایر نیازهای روابط عمومی در حوزه ارتباط انسانی.
تعریف وظایف جدید فرهنگی باید براساس دیدگاه های بومی (ایرانی ـ اسلامی) و برحسب نیازهای روزگار قابل توجه باشد.
دربحث پیش بینی فرآیند مستمر ارتباطات انسانی برای هم گامی با ضرورتی به نام "نظام مشارکت کارکنان" ، فهم دو موضوع و پژوهش برای دست یافتن به آن اهمیت زیادی دارد:
اول آنکه گنجینه معارف کهن کشور ما که میراث دار هزاران سال سابقه تمدنی است به خوبی واکاوی شود و موارد مرتبط همانند درهای دست نیافتنی، استخراج گردد.
دومین موضوع، مطالعه تطبیقی برای پیدا کردن راه و جایی مناسب برای جاگیری در افق رسانه ای نوین است که این جاگیری بدون استفاده از الگوی نوین تکنولوژیک و بدون توجه به سرعت لحظه ای تغییرات ارتباط دیجیتالی و نوآوری های عرصه تبلیغات، امکان پذیر نخواهد شد .
و ما نیز باید با این نگاه آنچنان حرکت کنیم که «رسانه» روابط عمومی، برآیندی از نیازهای بومی و پاسخی آمیخته با میراث فرهنگی ـ ارتباطی کهن و ظرفیت های تکنولوژیک هزاره سوم شود.
http://www.dananews.ir

نویسنده : ناب دل بهروزی : ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱٩ امرداد ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم