درباره ی ارتباطات - روابط عمومی...

وبلاگ شخصی ناب دل بهروزی "لیسانس علوم ارتباطات - روابط عمومی"

پیام مدیرعامل مهندسین مشاور آبران در ارتباط با "تاثیر روابط عمومی بر مخاطب"

 

تاثیر گذاردن بر مخاطبان ، رمز ماندگاری و توسعه هر واحد خدماتی یا تولیدی میباشد و این میسر نیست مگر با فعال بودن"روابط عمومی" آن واحد.

گرچه جذب مخاطب از دیرگاه بصورت سنتی و تجربی مورد نظر بوده ، ولی در جهان پیشرفته امروز ، در قالب رشته "علوم ارتباطات اجتماعی" و تحت عنوان "روابط عمومی"  جنبه علمی و کاربردی وسیع یافته است.

چه بسا موسساتی که بدون استفاده از قواعد ارزنده روابط عمومی حتی نتوانسته اند معادل آنچه را دارند عرضه نمایند و این میتواند اثرات منفی در ادامه روند فعالیت موسسه داشته باشد و چه بسا تا مرحله توقف و نابودی پیش رود.

جای خوشوقتی است که جوانان ، به این مهم توجه نموده اند و بخصوص از اینکه یکی از همکاران در "آبران" این رشته تحصیلی را انتخاب نموده که موجب خوشوقتی و قدردانی است.

برای آقای ناب دل بهروزی آرزوی موفقیت در این زمینه را دارم.

 

تهران ـ مهر 1387      مهندس علی ربوبی      مدیرعامل مهندسین مشاور آبران

نویسنده : ناب دل بهروزی : ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم