درباره ی ارتباطات - روابط عمومی...

وبلاگ شخصی ناب دل بهروزی "لیسانس علوم ارتباطات - روابط عمومی"

محمد رضا رسولی: هدف از تاسیس اتحادیه جامعه روابط عمومی ایران اعتلای روابط عمومی

نینا جابری پور- کاوشگران روابط عمومی- محمد رضا رسولی ، نایب رئیس انجمن متخصصان
روابط عمومی در گفتگویی با کاوشگران روابط عمومی گفت: هدف از تاسیس اتحادیه جامعه روابط عمومی ایران اعتلای روابط عمومی و پیشبرد اهداف روابط عمومی در کشور می باشد.

وی اظهار کرد :این جامعه فقط محدود به انجمن ها نیست بلکه کلیه فعالان حقوقی حوزه روابط عمومی می توانند در آن مشارکت کنند.

رسولی در ادامه افزود تا کنون سه بخش در این مورد پیشنهاد شده که باید مورد تایید هیات مدیران دو انجمن قرار بگیرد. این سه بخش شامل آینده نگری در روابط عمومی که مربوط به فعالیت های علمی پژوهشی است، ارتباطات بین الملل که مربوط به برقراری ارتباط و تبادل نظر با بخش بین الملل است و بخش صنفی که مسائل صنفی شاغلان روابط عمومی را شامل
می شود، می باشد.

وی در پایان گفت: در حال حاضر مشغول تهیه اساس نامه برای جامعه روابط عمومی ایران هستم.

منبع: کاوشگران روابط عمومی